Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

LOVGIVNING/18. mai 2018

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering. Les hele saken

UTLEIE/28. februar 2018

Henter inn 15 millioner for å automatisere boligutleie

Utleieplattformen Husleie.no har gjennomført en emisjon som har gitt selskapet 15 millioner kroner. Blant investorene som kom inn er Gustav Witzøe jr, Bjørn Ingier og Knut Stokke. Selskapet vil bruke kapitalen til å videreutvikle autonomiteten og tjenestespekteret i dagens plattform, og i større grad tilpasse tjenesten til større utleiere. Les hele saken

RÅDGIVNING/ 7. august 2017

Leieprisene i Oslo stiger, mens salgsprisene faller

Siden juli 2016 har leieprisene steget med ca.6,5% i Oslo, samtidig som boligprisene fortsetter å falle. Rentenivået er fortsatt rekordlavt. Det er derfor igjen mulig å få god direkte avkastning på boliginvesteringer for utleie. Flere av boligene som blir solgt i Oslo nå, kan gi inntil 5% direkte avkastning på investert kapital, sier Juridisk Direktør, Tor Q. Aaserød i Utleiemegleren.

RÅDGIVNING/18. januar 2016

Enklere å innrede hybel i egen bolig

Fra nyttår kom det en rekke nye regler som berører boligeiere. En av de viktigste endringene er at det har blitt enklere å bruksendre fra tilleggsdel til hoveddel i egen bolig. Forutsetningen er at rommene som bruksendres er inne i boligen, og at rommet du vil endre ligger inntil et annet oppholdsrom. Videre må boligen være fra før 1. juli 2011. Les mer

Last flere saker