Staten saksøker staten i nye avgjørelser om moms og transaksjonskostnader

EIENDOM/25. september 2018

Staten saksøker staten i nye avgjørelser om moms og transaksjonskostnader

I fem ulike saker siden mai i år har Skatteklagenemnda gitt selgere av næringseiendom medhold i merverdiavgiftfradrag for transaksjonskostnader. Finansdepartementet har nå tatt ut søksmål mot Skatteklagenemnda fordi de er uenige i deres konklusjoner. Les hele saken

Nordbolig møter motstand fra fylkesmannen

JURIDISK/27. januar 2017

Nordbolig møter motstand fra fylkesmannen

Nordbolig har kjøpt 37 dekar tomtegrunn i Styrigrenda som de ønsker å få regulert til boligformål men møter motstand fra fylkesmann og fylkeskommunen. Området er avsatt til boligformål i Kommuneplanens arealdel som ble vedtatt så sent som i mars 2015. Les mer

62 000 huseiere fikk rettshjelp i 2016

JURIDISK/23. januar 2017

62 000 huseiere fikk rettshjelp i 2016

- I 2016 behandlet Huseiernes Landsforbunds hovedkontor omkring 45 000 muntlige og skriftlige henvendelser. Tar vi med henvendelsene til våre distriktsrepresentanter og samarbeidsadvokater rundt om i alle landets fylker, anslår vi det totale antall henvendelser til noe over 62 000, sier leder for medlemsrådgivning i Huseiernes Landsforbund Anders Leisner. Les mer

JURIDISK/ 6. januar 2016

Selger tomt i Bjørvika til Stor-Oslo Eiendom

HAV Eiendom AS har på starten av det nye året signert kontrakt med Stor-Oslo Eiendom om salg av tomten B4 på Paulsenkaia. Tomten ligger ved siden av Den norske Opera og det nye Munch-museet. Eiendommen er regulert til ca. 20.000 m2 bolig- og handelsarealer. Les mer

JURIDISK/ 1. september 2015

ROM Eiendom AS i leieavtale med Nasjonalt Folkehelseinstitutt

ROM Eiendom har signert leieavtale med Nasjonalt Folkehelseinstitutt i Zander Kaaes gate 7 ved Bergen stasjon. Avtalen innebærer leie av i overkant av 2.200 kvm for til sammen ca. 100 ansatte. Nybygget ligger ved byens mest sentrale kollektivknutepunkt. Nybygget vil bli klassifisert som BREEAM-NOR Very Good, har passivhus-standard og er et energiklasse A-bygg. Les mer

JURIDISK/31. august 2015

Veidekke har kjøpt Reinertsen Entreprenør

Veidekke Entreprenør AS har skrevet kontrakt med Reinertsen AS om å kjøpe deres landbaserte bygge- og anleggsvirksomhet. - Reinertsen Entreprenør styrker vår gjennomføringsevne og øker vår konkurransekraft. Nå gleder vi oss til å få 215 nye dyktige kolleger i Oslo, Trondheim og Bodø, sier administrerende direktør Dag Andresen i Veidekke Entreprenør. Les mer

Last flere saker