Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre

RÅDGIVNING/ 6. januar 2017

Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre

Omsetningstallene for 2016 viser at det var et bra år for norske og svenske kjøpesentre i Olav Thon Gruppen. Grensehandelen i Sverige er fortsatt i positiv utvikling, og svekket norsk økonomi påvirker ikke nordmenns handlevaner i stor grad. Les mer

Vil styrke offentlig eiendoms- og anleggsforvaltning

RÅDGIVNING/ 4. januar 2016

Vil styrke offentlig eiendoms- og anleggsforvaltning

Offentlig sektor står overfor mange utfordringer i forhold til gjennomføringen av fremtidige bygge- og anleggsprosjekter. To sentrale utfordringer er hvordan det offentlige på best mulig måte skal ivareta lovpålagte krav til livssykluskostnader ved anskaffelsene, og ikke minst hvordan det offentlige skal redusere risikoen for store sluttoppgjørstvister. Det er gode grunner til at det offentlige bør tenke nytt, og med stor sannsynlighet vil et større fokus på livssyklusansvaret være med på å løse mange av dagens utfordringer. Les mer

GRØNNE BYGG/10. august 2015

Det lønner seg å bygge grønt

Miljøvennlig byggepraksis har lenge vært et hett tema og kan dateres helt tilbake til 1900-tallet. I dag finner vi eksempler på den grønne byggetrenden verden over, men vi bygger ikke lenger grønt kun av miljømessige årsaker. Det er nemlig også svært godt økonomi i å bygge grønt. Les mer

FDV/15. juni 2015

Entra og Compass Group inngår avtale verdt 200 millioner

Compass Group har inngått en 5-årig rammeavtale med Entra om leveranse av måltidstjenester og facility services i flere av Entras kontorbygg. Avtalen omfatter i første omgang 16 bygg sentralt i Oslo. Compass Group skal drifte fem kantiner, inkludert de to store signalbyggene Posthuset og Havnelageret, samt renhold og resepsjon. Fra tidligere har partene også et samarbeid om levering av måltidstjenester i Media City Bergen som er under oppføring. Les mer

Last flere saker