FDV/ 7. februar 2017

Arkitektur som helbreder og gir arbeidsglede

Da deler av Esbjerg Psykiatri flyttet inn i nye bygninger, var det ut fra en forventning om at de nye omgivelsene kunne hjelpe pasienter og ansatte i hverdagen. For funksjonsleder Anne-Grethe Borch Lauridsen er dette håpet fullt ut innfridd. Arbeidsgleden hennes er økt, og omkring henne er antallet arbeidsskader blant personalet redusert. Og viktigst av alt: Bruken av tvang mot pasienter er redusert betydelig. Les mer

FDV/ 6. februar 2017

Nye Deichmanske hovedbibliotek blir en ny møteplass

Oslos ordfører og byrådsleder la ned grunnsteinen til Nye Deichmanske hovedbibliotek sammen med barn fra Oslo. Grunnarbeidene er avsluttet, og råbygget til det som skal bli en ny møteplass og kunnskapsarena for hele byens befolkning er i ferd med å reise seg i Bjørvika. Det nye biblioteket er en av Oslo kommunes største kultursatsinger noensinne. Les mer

FDV/15. juni 2015

Entra og Compass Group inngår avtale verdt 200 millioner

Compass Group har inngått en 5-årig rammeavtale med Entra om leveranse av måltidstjenester og facility services i flere av Entras kontorbygg. Avtalen omfatter i første omgang 16 bygg sentralt i Oslo. Compass Group skal drifte fem kantiner, inkludert de to store signalbyggene Posthuset og Havnelageret, samt renhold og resepsjon. Fra tidligere har partene også et samarbeid om levering av måltidstjenester i Media City Bergen som er under oppføring. Les mer

FDV/ 8. juni 2015

Avinor planlegger salg av hotelleiendom på Gardermoen

Som et ledd i finansieringen av Avinors utbygginger ved norske lufthavner har Avinor besluttet å legge eiendommen som huser Radisson Blu Airport Hotel på Gardermoen ut for salg. Avinors to største utbyggingsprosjekter er terminalutvidelsene ved Oslo Lufthavn, Gardermoen og Bergen Lufthavn, Flesland. Begge skal stå ferdig i 2017. Eiendommen er utleid på langsiktig kontrakt til Rezidor Hotels Norway og et salg vil ikke påvirke hotelldriften. Les mer

Last flere saker