Staten saksøker staten i nye avgjørelser om moms og transaksjonskostnader

EIENDOM/25. september 2018

Staten saksøker staten i nye avgjørelser om moms og transaksjonskostnader

I fem ulike saker siden mai i år har Skatteklagenemnda gitt selgere av næringseiendom medhold i merverdiavgiftfradrag for transaksjonskostnader. Finansdepartementet har nå tatt ut søksmål mot Skatteklagenemnda fordi de er uenige i deres konklusjoner. Les hele saken

Nødvendig taktskifte for eiendomsforvaltningen

EIENDOMSFORVALTNING/15. juni 2018

Nødvendig taktskifte for eiendomsforvaltningen

Eiendomsnæringen representerer store verdier, og en rekke investorer har hatt en eventyrlig reise gjennom løpende avkastninger og verdijusteringer. Forvaltning av eiendommer har imidlertid fremstått uten strategiske visjoner, med fokus på daglig og teknisk drift. Denne tiden er nå over. Les hele saken

Norges beste kommune i eiendomsforvaltning

EIENDOMSFORVALTNING/ 1. mars 2018

Norges beste kommune i eiendomsforvaltning

NKF gjennomfører i forbindelse med kåringen for 2019 en kartlegging der de ønsker svar fra alle norske kommuner. Hensikten er å sette fokus på forholdene i norske kommuner og arbeidet fremover, herunder øke bevisstgjøring av god praksis i eiendomsforvaltningen og hvilke gevinster dette gir. Les hele saken

Last flere saker