Ytterligere fire medlemmer tilslutter seg De 10 strakstiltakene

Ytterligere fire medlemmer tilslutter seg De 10 strakstiltakene

Eiendomssektorens veikart mot 2050 utfordrer små og store eiendomsselskap til å implementere 10 konkrete tiltak for å gjøre en innsats mot en framtid med nullutslipp av klimagasser og miljøgifter og med sirkulær økonomi.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050r. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse og blir nå implementert av fire nye medlemmer.

Tidligere har KLP Eiendom, Storebrand Eiendom, Avantor, Undervisningsbygg, Ticon Eiendom, Omsorgsbygg og Entra tilsluttet seg. Til denne listen føyer seg nå ytterligere fire miljøbevisste medlemmer:

DNB Eiendom

- DNB Næringseiendom arbeider for at eiendomssektoren skal nå et mål om null utslipp i 2050. De fleste bygg som skal benyttes i fremtiden er allerede bygget. Det viktigste vi som næring kan gjøre er å løfte eksisterende bygningsmasse i forhold til miljø. Når vi investerer i eksisterende bygningsmasse, må vi gjennomføre bærekraftig rehabilitering.

Vi har gjennom en årrekke arbeidet systematisk med miljøforbedringer og klimautfordringer. Strakstiltakene er derfor naturlig implementert i forvaltningen og i vår selskapsstrategi. Vi tror at samarbeid er nøkkelen til suksess, sier Administrerende direktør i DNB Næringseiendom, Gro K. Boge.

Höegh Eiendom

- Bærekraft og miljøansvar handler om å ta ansvarlige valg som vi og våre etterkommere kan leve godt med. Höegh Eiendom ønsker å ta vår del av dette ansvaret og vi har som mål å være blant de ledende på miljø i eiendomssektoren i Norge. Eiendomsbransjens veikart og 10 strakstiltak er et godt initiativ, fremmer samarbeid og erfaringsutveksling mellom eiendomsaktørene, og vi er allerede godt i gang med implementering av tiltakene, sier Administrerende direktør i Höegh Eiendom, Eirik Thrygg.

Rom Eiendom

- ROM Eiendom har som mål å utvikle bærekraftige bygninger, forvalte våre bygg på en miljøvennlig måte og legge til rette for økt kollektivtransport ved å skape gode kollektivknutepunkt. ROM Eiendom har nylig vedtatt en forpliktende miljøstrategi der 9 av de 10 strakstiltakene i veikartet er implementert. Det første tiltaket, med krav om miljøsertifisering av organisasjonen, vil ikke bli tilsluttet nå. Hvordan vi styrer miljøarbeidet internt er noe ROM Eiendom ønsker å beholde styringsretten over inntil videre, sier Daglig leder i Rom Eiendom, Petter Eiken.

Aspelinn Ramm

- Hensynet til miljøet har vært en naturlig del av vår virksomhet de siste 15 årene. Derfor var det enkelt å slutte seg til Grønn Byggallianses 10 strakstiltak, sier Administrerende direktør i Aspelin Ramm, Gunnar Bøyum.

LOVGIVNING/18. mai 2018

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering. Les hele saken

BOLIGPRISER/11. mai 2018

Nye leiligheter kan bli 60.000 dyrere - ber Mæland gripe inn

Boligprisene øker og en ny leilighet kan bli 60.000 kroner dyrere grunnet nytt forslag. Det skriver EFO i sitt høringssvar til DiBK, hvor de går hardt ut mot forslaget om å endre energiforsyningskravene for bygg over 1000m2. Nå må boligminister Monica Mæland gripe inn, krever EFO. Mæland kan stoppe forslaget og hindre økningen i boligprisene, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Les hele saken

Til toppen