Ytterligere fire medlemmer tilslutter seg De 10 strakstiltakene

Ytterligere fire medlemmer tilslutter seg De 10 strakstiltakene

Eiendomssektorens veikart mot 2050 utfordrer små og store eiendomsselskap til å implementere 10 konkrete tiltak for å gjøre en innsats mot en framtid med nullutslipp av klimagasser og miljøgifter og med sirkulær økonomi.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050r. Det er mye som både kan og bør startes opp nå. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse og blir nå implementert av fire nye medlemmer.

Tidligere har KLP Eiendom, Storebrand Eiendom, Avantor, Undervisningsbygg, Ticon Eiendom, Omsorgsbygg og Entra tilsluttet seg. Til denne listen føyer seg nå ytterligere fire miljøbevisste medlemmer:

DNB Eiendom

- DNB Næringseiendom arbeider for at eiendomssektoren skal nå et mål om null utslipp i 2050. De fleste bygg som skal benyttes i fremtiden er allerede bygget. Det viktigste vi som næring kan gjøre er å løfte eksisterende bygningsmasse i forhold til miljø. Når vi investerer i eksisterende bygningsmasse, må vi gjennomføre bærekraftig rehabilitering.

Vi har gjennom en årrekke arbeidet systematisk med miljøforbedringer og klimautfordringer. Strakstiltakene er derfor naturlig implementert i forvaltningen og i vår selskapsstrategi. Vi tror at samarbeid er nøkkelen til suksess, sier Administrerende direktør i DNB Næringseiendom, Gro K. Boge.

Höegh Eiendom

- Bærekraft og miljøansvar handler om å ta ansvarlige valg som vi og våre etterkommere kan leve godt med. Höegh Eiendom ønsker å ta vår del av dette ansvaret og vi har som mål å være blant de ledende på miljø i eiendomssektoren i Norge. Eiendomsbransjens veikart og 10 strakstiltak er et godt initiativ, fremmer samarbeid og erfaringsutveksling mellom eiendomsaktørene, og vi er allerede godt i gang med implementering av tiltakene, sier Administrerende direktør i Höegh Eiendom, Eirik Thrygg.

Rom Eiendom

- ROM Eiendom har som mål å utvikle bærekraftige bygninger, forvalte våre bygg på en miljøvennlig måte og legge til rette for økt kollektivtransport ved å skape gode kollektivknutepunkt. ROM Eiendom har nylig vedtatt en forpliktende miljøstrategi der 9 av de 10 strakstiltakene i veikartet er implementert. Det første tiltaket, med krav om miljøsertifisering av organisasjonen, vil ikke bli tilsluttet nå. Hvordan vi styrer miljøarbeidet internt er noe ROM Eiendom ønsker å beholde styringsretten over inntil videre, sier Daglig leder i Rom Eiendom, Petter Eiken.

Aspelinn Ramm

- Hensynet til miljøet har vært en naturlig del av vår virksomhet de siste 15 årene. Derfor var det enkelt å slutte seg til Grønn Byggallianses 10 strakstiltak, sier Administrerende direktør i Aspelin Ramm, Gunnar Bøyum.

BOLIGMARKED/20. august 2018

Solid resultat tross redusert boligsalg

Resultat før skatt for OBOS-konsernet endte på 1 643 millioner kroner for første halvår, noe som er en økning på 288 millioner kroner fra i fjor. God drift i alle forretningsområder og flere ferdigstilte boliger bidrar til resultatveksten. I tillegg har det vært en god utvikling i verdien av konsernets investeringseiendommer. Les hele saken

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

Til toppen