Wilberg Atrium: BREEAM Very Good

Wilberg Atrium: BREEAM Very Good

Wilberg Atrium har klassifiseringen BREEAM Very Good og energiklasse A. Vi har snakket med Ellen Grennes fra Ove Skår AS for å ta en nærmere titt på BREEAM-prosessen i prosjektet.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Energieffektive tiltak

[factbox id="1"]

I Wilberg Atrium er det lagt vekt på behovsstyrte tekniske anlegg for ventilasjon, belysning, kjøling og varme. I byggets fellesområder er det lagt fokus på takoverlys som gir godt dagslys og lavt energibehov.

- Det er benyttet mye glass i bygget som gir godt lys inn. Ved overlyset i taket på mellombygget er det ikke benyttet solskjerming fordi vi ville utnytte dagslyset som går ned i de sosiale sonene, forteller Grennes til Fremtidens Byggenæring.

Ellers på bygget er det brukt zip-screen solskjerming på alle fasader unntatt nord-siden. Den går automatisk ned ved dersom soltilgangen blir for stor. Belysningen i kontorsonene styres med bevegelsessensor. Her kan man også endre lysstyrken og dermed holde energi og strømbruk nede.

Det er brukt godkjente BREEAM-produkter for isolasjon, pussfasade og gips, samt miljøvennlig betong. Bruk av datagulv gjør installasjoner lett tilgjengelige og samtidig enkle å skjule.

- På datagulvet er det brukt godkjente teppefliser i alle kontorlokalene. På fellesarealene er det benyttet parkett, sier Grennes.

Bygget har også egen parkering for el-biler og sykler for å møte transportkravet.

- Vi har også hatt et godt samarbeid med leietakerne for tilpasninger av interiør og kontorløsninger, forteller Grennes.

Fornøyde leietakere

Tilbakemeldingen fra leietakerne i Wilberg Atrium har vært god. De er særlig fornøyd med lysforhold og kontorløsninger, samt beliggenhet og muligheten for kollektivtrafikk.

- Leietakerne er fornøyd med innslipp av naturlig lys og dertil skjerming ved behov. Lysarmatur over pulter har også fungert bra med mulighet for justering av hver enkelt armatur. Disse slukker automatisk hvis ingen sitter ved arbeidspulten etter en gitt tid, forteller Grennes.

Utfordring for leverandører

Når det jobbes med BREEAM-prosjekter kontra vanlige byggeprosjekter ligger det langt fler utfordringer til grunn. Alle produkter som skal benyttes må gå igjennom strengere evalueringer enn normalt.

- Dette gjør at ulike leverandører som ikke kan legge frem godkjente produkter ved forespørsel blir utelukket, forteller Grennes og fortsetter,

Pris er ikke nødvendigvis lenger den avgjørende faktoren for valg av produkt.

- Det er spennende å se at bransjen beveger seg i riktig retning av grønnere bygg, både med tanke på innhold av farlige stoffer i produkter, livstidssyklus med produksjon og transport, samt billigere bygg å drifte.

[slider]

Omfattende dokumentasjon

I forprosjektfasen for byggeprosjektet ble det laget en pre-analyse for å bestemme hvilke emner som skulle godkjennes for å oppnå ønsket score i henhold til de ulike prosentsatsene.

- På Wilberg Atrium ble det lagt inn at minst 55 prosent skulle være godkjent for å oppnå BREEAM Very Good, forteller Grennes.

- Fordelene med BREEAM-prosessen er at prosjekteringen er tilnærmet ferdig før byggestart og at mange løsninger er gitt på forhånd. Dette gir tilstrekkelig tid til å finne de rette produktene.

Likevel hører vi stadig at entreprenører og leverandører finner dokumentasjonsprosessen tidkrevende og omfattende.

- I tillegg er tiden fra rapporten sendes inn frem til BREEAM-sertifikatet foreligger, alt for lang, sier Grennes.

Grennes mener at BREEAM-prosjekter styrker samarbeidet mellom aktørene. Et felles miljøvennlig mål gjør at alle parter sammen går gjennom en omstilling fra vanlig byggeplass til en grønn byggeplass.

- Vi har kunnet ytre synspunkter og produktvalg i et mer åpent forum, og dette har nok vært med på å gjøre samarbeidet tettere, avslutter Grennes til Fremtidens Byggenæring.

Se hele oversikten over norges mest energieffektive bygg her.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen