Vil stimulere til nordisk nyskaping

Vil stimulere til nordisk nyskaping

Nordic Innovation utlyser i høst 20 millioner i støtte til bærekraftige innovasjonsprosjekter i nordisk byggenæring. Søknadsfristen er 15. oktober.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- DET BLE ytret et ønske om støtte da flere fagpersoner mente at det ikke var nok tilgjengelige ressurser myntet på forskning og innovasjon i sektoren. Det er nok heller ikke så mye tradisjon for det som i andre bransjer, så jeg vil oppfordre aktører i byggebransjen til å orientere seg blant støttemulighetene.

Vi deler ut 20 millioner til prosjekter gjennom Nordic Built i 2014, mens Nordic Innovation totalt har 80 millioner i potten årlig, opplyser Hans Fridberg, seniorrådgiver i Nordic Innovation.

Felles plattform

Nordiske næringsministre initierte Nordic Buildt fordi de ville møte behovet for flere tiltak som kunne bidra til økt innovasjon.

- På en intens workshop i København i 2012 ble det etablert et «Nordic Built Charter», som er en plattform for samarbeid på tvers av grenser og bransjesegmenter. Ministrene formulerte et bredt mandat til Nordic Built, som gikk på å fremme nyskapende prosjekter i Norden. Det ble så satt ned et styre med fem medlemmer som skulle ha det strategiske ansvaret. Styret skulle bestå av ett medlem fra hvert av de nordiske landene, og det ble vektlagt at styremedlemmene skulle ha bakgrunn fra næringslivet.

De ville blant annet fremme landenes erketypiske designprinsipper, samt styrke det nordiske varemerket internasjonalt, forteller han.

I anledning lanseringen av charteret ble et stunt igangsatt, og det resulterte i Nordic Built Challenge i november 2012.

- Med dette konseptet var meningen å iverksette prinsippene som alt er nedfelt i charteret. Dette var dog et engangstilfelle som gikk ut på å skape en konkurranse om å renovere fem bygg, ett i hvert av de nordiske landene. I Norge hadde Entra stilt med Postgirobygget som renovasjonsprosjekt eksempelvis. Vi fikk inn 176 forslag da fristen gikk ut i februar. Til tross for at det ble en svært omstendelig prosess, hadde vi i september 2013 endelig gleden av å kunngjøre vinnerne, sier rådgiveren.

Få detaljerte rammer

Da de utlyste Nordic Built-midlene sist ble 13 av totalt 52 søknader bevilget prosjektstøtte. Prosjektene hadde samlet 153 millioner til rådighet, og 60 millioner av disse kom fra Nordic Built og deres nasjonale partnere. I høstens utlysning stiller de med maksimum 50 % av budsjettet, mens søkeren må skaffe resten.

- Utover kravet om at det skal være nordisk, bærekraftig og markedsorientert, har vi få detaljerte rammer for hva man spesifikt kan søke om midler til. Med det gir vi bransjen en del av definisjonsmakten over hva som vil bidra mest til en mer bærekraftig byggebransje i Norden, avslutter Fridberg til Fremtidens Byggenæring.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen