De første bikubene er allerede utplassert på Steinerud. Fra venstre: prosjektleder Jon Solsrud, økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson, eiendomssjef Bjørn Knutsen, forvaltningssjef Erling Nordstrand, og prosjektleder Per Reitan.
De første bikubene er allerede utplassert på Steinerud. Fra venstre: prosjektleder Jon Solsrud, økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson, eiendomssjef Bjørn Knutsen, forvaltningssjef Erling Nordstrand, og prosjektleder Per Reitan. (Foto: Diakonhjemmet)

– Viktig at Diakonhjemmet står tydelig fram med sine miljøambisjoner

Diakonhjemmet har forpliktet seg til å følge 10 strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Økonomi- og eiendomsdirektør Robert Hansson sier at Diakonhjemmet med dette ønsker å sende noen tydelige signaler.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

– Det er viktig for Diakonhjemmet å stå tydelig frem med våre miljøambisjoner. Dette gjelder utvikling av nye eiendomsprosjekter, men også miljømessige tiltak ved eksisterende eiendommer. Vi vil nå aktivt jobbe med å implementere og igangsette de konkrete arbeidene som er presisert i strakstiltakene.

Prosjektleder Jon Solsrud har arbeidet ved Diakonhjemmets eiendomsavdeling i litt over tre år, og fulgt det grønne skiftet i eiendomsbransjen tett gjennom mange år.

– Det har skjedd en voldsom endring i bransjen de siste ti årene. Det grønne skiftet har for alvor begynt å slå inn – selv om vi på langt nær er i mål. Dersom du i dag skal fremstå som en seriøs utbygger må du ha miljøambisjoner, sier han.

Solsrud forklarer at det å tilslutte seg tiltakene betyr at man utreder og ser på hvordan man kan planlegge og tilrettelegge for bedre miljømessige løsninger fremover i tid, og at man gjør beviste valg i nye prosjekter. Som konsekvens av dette vil Diakonhjemmet igangsette utredninger og arbeider knyttet opp mot gjennomføring av tiltakene. Arbeidet vil ledes av eiendomsavdelingen, men vil kreve tett samarbeide med virksomhetsområdene. I første runde vil det bli utarbeidet forslag til tiltak på hvert av de ti punktene.

– Det handler veldig mye om å få miljøaspektet inn i tankesettet under planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Dernest handler det om å legge til rette for og oppmuntre de ulike enhetene til å ta i bruk miljøvennlige løsninger, sier han.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen