- Vi bør øke boligbeskatningen

- Vi bør øke boligbeskatningen

- Fjern den urettferdige flytteavgiften og øk formueskatten, sier Eiendom Norge-direktøren.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Dreyer mener Stein Erik Hagen hadde rett da han ved årsskiftet sa at bolig er for gunstig beskattet i Norge, men sier at det ikke er beskattingen som er problemet i seg selv, men heller hvordan det er lagt opp.

- Hagen og hans investorkolleger har selvsagt rett. Bolig er og har vært gunstig beskattet i Norge. Men det har tjent oss godt. 8 av 10 nordmenn er boligeiere, og selveie er viktig del av det norske velferdssamfunnet. Fjerner man kommunal eiendomsskatt og dokumentavgift, samtidig som man øker formueskatten på primærboliger vil vi skape en bedre og mer rettferdig boligbeskatning, sier Dreyer.

Rammer de unge

Han presiserer at dokumentavgiften er en skatt som rammer befolkningen på et sårbart tidspunkt i livsløpet, og på den måten er urettferdig anlagt. 

Christian V. Dreyer, direktør i Eiendom Norge. Foto: Eiendom Norge

- Den rammer skjevt og treffer særlig unge i etableringsfasen mellom 20 til 40 år, som er de som flytter oftest. Derfor betaler denne gruppen en uproporsjonal stor andel av dokumentavgiften og derav også den samlede beskatningen av bolig i Norge, fortsetter Dreyer.

Velferdsgode nummer én

Lav boligbeskatning har gjort nordmenn til boligeiere i generasjoner og gitt jevnere fordeling av formuesgodene enn andre land. Selveie gir mer sparing, og det er positivt for samfunnet sier Dreyer.

- En svensk studie viser at det å eie egen bolig hjelper på produktiviteten i arbeidslivet. Motivasjonen til å prestere blir høyere og man presser seg selv til å levere bedre. Ikke bare i jobb, men også for å komme seg inn i arbeidslivet, avslutter Dreyer.

Saken er basert på Christian V. Dreyer sin kronikk som ble publisert i Dagens Næringsliv 19.02.2018. Hele kronikken kan du lese her.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen