Verdivurderingen av Myntgata 2 er klar

Verdivurderingen av Myntgata 2 er klar

Verdivurderingen av Myntgata 2 er klar, og offentlige instanser får nå tilbud om å kjøpe eiendommen til takst før et evt. salg i det åpne markedet.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Markedspris for eiendommen er 338,2 millioner kroner. Verdivurderingen tar utgangspunkt i det gjeldende planprogrammet for eiendommen som ble fastsatt etter offentlig ettersyn og påfølgende møter med Riksantikvaren og Byantikvaren.

– Dette er en fastpris, ikke en utropspris. Dersom offentlige instanser ønsker å kjøpe eiendommen, blir det ingen budrunde, sier prosjektleder Eli Heggelund i Forsvarsbygg Skifte eiendom.

Etter at eiendommen ble bestemt solgt, fikk Forsvarsbygg en bekreftelse fra plan- og bygningsetaten om at det fastsatte planprogrammet fortsatt ivaretar Oslo kommunes føringer, og at planalternativene er dekkende. Plansaken er ferdigbehandlet frem til fastsatt planprogram.

Offentlig avklaring

I henhold til Statens avhendingsinstruks, har statlige instanser mulighet til å overta eiendommen til markedspris. Hvis ingen statlige instanser har behov for eiendommen, vil kommunen får mulighet til å erverve den på samme vilkår. Fristen for å melde sin interesse er 16. februar 2017.

– Salget har fått mye oppmerksomhet, men om noen formelt melder sin interesse, vet vi ikke før den offentlige avklaringsrunden er ferdig, sier Eli Heggelund.

Samtidig som den offentlige avklaringsrunden settes i gang, blir Myntgata 2 også annonsert i markedet. Dette gjøres for å innfri ESAs retningslinjer for tilstrekkelig annonseringstid for salg av næringseiendommer.

Indrefilet

Den nesten 13 000 kvadratmeter store tomta midt i hjertet av Oslo består av fem bygninger omkring ett felles gårdsrom. Teglsteinsbygningene er opprinnelig oppført som staller og kaserne for militære avdelinger tilknyttet Akershus festning, og utgjør totalt ca. 12 000 kvadratmeter BTA. Alle er oppført i siste halvdel av 1800-tallet med betydelig ombygging på 1950-tallet. Bortsett fra den såkalte «tyskerbrakka» som ble oppført i 1949, er alle bygningene fredet. Hele kvartalet er regulert til spesialområde med formål bevaring etter plan- og bygningsloven.

LOVGIVNING/18. mai 2018

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering. Les hele saken

BOLIGPRISER/11. mai 2018

Nye leiligheter kan bli 60.000 dyrere - ber Mæland gripe inn

Boligprisene øker og en ny leilighet kan bli 60.000 kroner dyrere grunnet nytt forslag. Det skriver EFO i sitt høringssvar til DiBK, hvor de går hardt ut mot forslaget om å endre energiforsyningskravene for bygg over 1000m2. Nå må boligminister Monica Mæland gripe inn, krever EFO. Mæland kan stoppe forslaget og hindre økningen i boligprisene, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Les hele saken

Til toppen