Veidekke solgte boliger for 1,8 milliarder

Veidekke solgte boliger for 1,8 milliarder

Veidekke solgte totalt 383 boliger i første kvartal 2017. Dette er på nivå med fjerde kvartal i 2016. Antallet boliger i produksjon er 2 973. Totalt har Veidekke solgt boliger for 1,8 milliarder kroner i første kvartal 2017.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Veidekkes aktivitet innen boligutvikling holder seg høy både i Norge og Sverige. Totalt har Veidekke solgt 383 boliger til en verdi av 1,8 milliarder kroner i kvartalet, hvorav Veidekkes andel var 1,6 milliarder. Antallet boliger i produksjon var ved kvartalsslutt 2 973. Veidekkes andel var 2 205. Tilsvarende tall i fjerde kvartal 2016 var 3 059 hvorav Veidekkes andel var 2 383. Samlet salgsgrad for prosjekter under oppføring er 90 %.

- Boligsalget i 2017 har startet godt, og alle prosjektene vi har lagt ut for salg har blitt godt mottatt i markedet. Totalt er salget på linje med de foregående kvartaler, og gjenspeiler den høye salgsgraden i porteføljen. Det betyr at vi opprettholder den høye aktiviteten i både Norge og Sverige, sier konsernsjef Arne Giske.

Boligsalgstallene for Veidekke pr første kvartal 2016:

Boligsalget

1. kvartal brutto (1)

2017 (2016)

1. kvartal netto (2)

2017 (2016)

12 mnd rullerende boligsalg (1)

Norge

145 (205)

70 (104)

746

Sverige

238 (246)

211 (229)

981

Totalt

383 (451)

281 (333)

1 727

  1. Antall salg inklusive felleseide prosjekter 2. Veidekkes andel av salg
Til toppen