Utleiere taper på skader og stor slitasje

Utleiere taper på skader og stor slitasje

Sommeren er høytid for avslutning av leieforhold og inngåelse av nye. Mangel på betaling og skader på boligen er de vanligste årsakene til at det oppstår uenighet mellom utleier og leietaker. Skader på bolig har ført til at hver tiende utleier har opplevd at de har tapt penger på leieforhold.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

I Norge leies det ut i overkant av 500 000 boliger. Slitasje på gulv er det partene oftest er uenige i, men også ødelagte servanter og skader på kjøkkeninnredning skaper hodebry for utleiere.

– Mange leietakere er ikke godt nok kjent med de plikter som påhviler dem. Blant annet har de en vedlikeholdsplikt som følger av husleieloven, i tillegg til  det som er avtalefestet i leiekontrakten. Leietaker skal vedlikeholde det som følger med boligen, som vaskemaskin, kjøleskap og eventuelt møbler. Hvis noe av dette blir skadet eller ødelagt i løpet av leieperioden har utleier krav på erstatning, sier juridisk rådgiver Karen Mellbye i Husleie.no.

Taper penger på utleieforhold

I en undersøkelse Husleie.no nylig gjennomførte blant utleiere viste det seg at nær en av ti utleiere hadde tapt penger på utleieforhold, fordi skadene på boligen oversteg leieinntektene. For å kunne kreve erstatning må utleier først gi leietaker mulighet for å utbedre skaden eller slitasjen.

– Tapsbegrensningsplikten er viktig. I 2015 hadde Husleietvistutvalget en sak der utleier skiftet parketten i en bolig og krevde leietaker for 50 000 kroner. Utvalget tilkjente utleier kun 10 000 kroner, fordi leietakeren ikke hadde fått mulighet til å ta ansvar for å utbedre slitasjen selv, sier Mellbye.

Hun påpeker at skal utleiere lykkes med sitt krav, er det nødvendig med god dokumentasjon.

– For å sikre et godt grunnlag for en erstatning for skade, er det nødvendig at det foreligger dokumentasjon på hvordan tilstanden var da leieforholdet startet. En overtakelsesprotokoll er et godt hjelpemiddel, både for utleiere og leietakere, og mange tvister om slitasje og skader kunne vært unngått ved at partene hadde undertegnet dette dokumentet.

Både for leietakere som har betalt inn depositum og for dem med depositumsgaranti er det klare regler for hvordan et krav fra utleier skal håndteres.

– Når en leietaker mottar et varsel fra banken eller garantiselskapet må de forholde seg til fristen i varselet. Dersom de er uenig i kravet, må de sende søksmål eller protestere på en annen gyldig måte innen fristen løper ut. Hvis de oversitter fristen, for depositum i bank er den fem uker, vil utleier få ut det beløpet vedkommende krever. Siden det er en del utflyttinger om sommeren, hvor mange er på ferie, er det spesielt viktig å følge med, hvis det er uenighet mellom leietaker og utleier, sier hun. 

Administrerer utleien

For utleiere som ønsker å leie ut raskest mulig igjen, er det også viktig at de følger lovverket, spesielt i forhold til å oppfylle tapsbegrensningsplikten og ikke starte opp utbedringsarbeidet før leietaker er involvert.  

Husleie.no tilbyr utleiere å administrere utleien, fra inngåelse av avtale til utflytting. De har også tilbud om depositumsgaranti for leietakere.

– Vi ser at profesjonalisering av utleierrollen både reduserer antall tvister og forenkler overgangen mellom ulike leietakere. Det kommer begge parter til gode, sier Mellbye.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen