Utflating i boligprisene

Utflating i boligprisene

Prisene på borettslagsboliger hadde en marginal prisnedgang på 0,2 prosent i 3. kvartal. Regionalt er det fortsatt sterk prisutvikling i Oslo. Det viser prisstatistikk fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Som i fjor er prisutviklingen på borettslagsleiligheter om lag uendret i 3. kvartal. Det betyr at boligprisene har økt med 6,5 prosent det siste året. Historisk har boligprisveksten vært betydelig høyere i første kontra andre halvår. Utviklingen i 3. kvartal tyder dermed på at dette mønsteret gjentar seg også i år, ved at den sterke prisveksten frem til sommeren flater ut utover høsten.

[img id="1"]

Gjennomsnittsprisen på borettslagsboliger i 3. kvartal er 2 406 844 kroner, hvorav andelen fellesgjeld utgjør 12,4 prosent.

Regionale forskjeller

Oslo preges fortsatt av sterk prisutvikling, mens prisene faller i Stavanger. Også på årsbasis er utviklingen sterkest i Oslo, etterfulgt av Bergen. Boligprisene i Stavanger viser nedgang også sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

- Det er som forventet at prisveksten avtar i andre halvår. I høst er det også spesielt mye oppmerksomhet rundt utviklingen i norsk økonomi, med lavere oljepriser og hvilke følger det kan få for sysselsettingen. Likevel ser vi at prisveksten holder seg sterk i Oslo, noe som delvis kan forklares med at det fortsatt bygges for lite. Dette til tross for at bransjen melder at boligbyggingen ikke har vært så høy på mange år. Det viser at etterslepet er stort og at boligmarkedet i de største byene fortsatt preges av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, sier adm. direktør. i NBBL Thor Eek.

Fullstendig prisstatistikk fra NBBL finner du her.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen