Utflating i boligprisene

Utflating i boligprisene

Prisene på borettslagsboliger hadde en marginal prisnedgang på 0,2 prosent i 3. kvartal. Regionalt er det fortsatt sterk prisutvikling i Oslo. Det viser prisstatistikk fra Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Som i fjor er prisutviklingen på borettslagsleiligheter om lag uendret i 3. kvartal. Det betyr at boligprisene har økt med 6,5 prosent det siste året. Historisk har boligprisveksten vært betydelig høyere i første kontra andre halvår. Utviklingen i 3. kvartal tyder dermed på at dette mønsteret gjentar seg også i år, ved at den sterke prisveksten frem til sommeren flater ut utover høsten.

[img id="1"]

Gjennomsnittsprisen på borettslagsboliger i 3. kvartal er 2 406 844 kroner, hvorav andelen fellesgjeld utgjør 12,4 prosent.

Regionale forskjeller

Oslo preges fortsatt av sterk prisutvikling, mens prisene faller i Stavanger. Også på årsbasis er utviklingen sterkest i Oslo, etterfulgt av Bergen. Boligprisene i Stavanger viser nedgang også sammenlignet med 3. kvartal i fjor.

- Det er som forventet at prisveksten avtar i andre halvår. I høst er det også spesielt mye oppmerksomhet rundt utviklingen i norsk økonomi, med lavere oljepriser og hvilke følger det kan få for sysselsettingen. Likevel ser vi at prisveksten holder seg sterk i Oslo, noe som delvis kan forklares med at det fortsatt bygges for lite. Dette til tross for at bransjen melder at boligbyggingen ikke har vært så høy på mange år. Det viser at etterslepet er stort og at boligmarkedet i de største byene fortsatt preges av ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, sier adm. direktør. i NBBL Thor Eek.

Fullstendig prisstatistikk fra NBBL finner du her.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen