Utflating etter tre år med sterk vekst

Utflating etter tre år med sterk vekst

Etter tre år med markant oppgang er det nå tegn til en utflating i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet, i all hovedsak som følge av et taktskifte i boligmarkedet i Oslo og i Stockholmregionen.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- En viss nedkjøling i boligmarkedet etter rekordveksten i 2016 kan være bra vurdert i et langsiktig industrielt perspektiv. Totalmarkedet for bygg og anlegg i Skandinavia fremstår fortsatt som sterkt selv om veksten vil flate ut i 2018 og 2019, og spesielt anleggsmarkedet ligger an til en god utvikling fremover, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA.

Norge: Fortsatt strekt marked selv om boligsegmentet flater ut

Det norske bygg- og anleggsmarkedet ser sterkt ut fremover selv om boligmarkedet er ved et vendepunkt som etter hvert vil gi nedgang i produksjonsvolumene.

- Produksjonsvolumer og ordrereserve har fortsatt å øke hos entreprenørene, mens nyboligsalget har gått så mye ned at det ligger an til et omslag i produksjonsvolumene om tre-fire kvartaler. På grunn av boligsegmentets store betydning i totalen forventer vi at den første nedgangen i samlet B/A-produksjonsvolum siden 2009, vil komme i 2019, forklarer Eide Hoen.

Sverige: Samlet sett et strekt marked ut 2019 selv om veksten vil avta

Optimismen i svensk bygg- og anleggsbransje er fortsatt høy og ordresituasjonen er sterk. Bedrifter og offentlig sektor har offensive investeringsplaner, og etterspørselen etter boliger holder seg god. Nyboligsalget har imidlertid normalisert seg etter et sterkt 2016, og dette vil medføre noe lavere igangsetting fremover.

- Etter flere år med usedvanlig sterk vekst vil noe avmatning i 2018 og en svak aktivitetsnedgang i 2019 trolig være sunt for bransjen samlet sett. Vi forventer at produksjonsveksten i boligsegmentet snur til en moderat nedgang ved inngangen til 2019, fortsetter Eide Hoen.

Danmark: Vekst fra lavt nivå

Det danske bygg- og anleggsmarkedet er i en positiv utvikling, men fortsatt primært er drevet av veksten i boligsegmentet.

- Vi forventer at veksttakten i boligsegmentet vil holde seg høy ut 2019. Videre viser arealledigheten innen kontor og varehandel nå en fallende trend, hvilket er svært positivt. Det ser omsider ut til at det løsner i det danske byggmarkedet, avslutter Kristoffer Eide Hoen. 

LOVGIVNING/18. mai 2018

Omfattende Airbnb og hotelldrift i sameier forbys - strengere regler for investorkjøp

Regjeringen la frem forslag om flere endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven 12. mai. Det foreslås blant annet klare regler om Airbnb og leilighetshoteller samt innskjerping av ervervsbegrensingen. Forslaget mangler imidlertid regler om hyblifisering. Les hele saken

BOLIGPRISER/11. mai 2018

Nye leiligheter kan bli 60.000 dyrere - ber Mæland gripe inn

Boligprisene øker og en ny leilighet kan bli 60.000 kroner dyrere grunnet nytt forslag. Det skriver EFO i sitt høringssvar til DiBK, hvor de går hardt ut mot forslaget om å endre energiforsyningskravene for bygg over 1000m2. Nå må boligminister Monica Mæland gripe inn, krever EFO. Mæland kan stoppe forslaget og hindre økningen i boligprisene, sier næringspolitisk direktør i EFO, Per Øyvind Voie. Les hele saken

Til toppen