Utflating etter tre år med sterk vekst

Utflating etter tre år med sterk vekst

Etter tre år med markant oppgang er det nå tegn til en utflating i det skandinaviske bygg- og anleggsmarkedet, i all hovedsak som følge av et taktskifte i boligmarkedet i Oslo og i Stockholmregionen.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- En viss nedkjøling i boligmarkedet etter rekordveksten i 2016 kan være bra vurdert i et langsiktig industrielt perspektiv. Totalmarkedet for bygg og anlegg i Skandinavia fremstår fortsatt som sterkt selv om veksten vil flate ut i 2018 og 2019, og spesielt anleggsmarkedet ligger an til en god utvikling fremover, sier Kristoffer Eide Hoen, direktør for analyse i Veidekke ASA.

Norge: Fortsatt strekt marked selv om boligsegmentet flater ut

Det norske bygg- og anleggsmarkedet ser sterkt ut fremover selv om boligmarkedet er ved et vendepunkt som etter hvert vil gi nedgang i produksjonsvolumene.

- Produksjonsvolumer og ordrereserve har fortsatt å øke hos entreprenørene, mens nyboligsalget har gått så mye ned at det ligger an til et omslag i produksjonsvolumene om tre-fire kvartaler. På grunn av boligsegmentets store betydning i totalen forventer vi at den første nedgangen i samlet B/A-produksjonsvolum siden 2009, vil komme i 2019, forklarer Eide Hoen.

Sverige: Samlet sett et strekt marked ut 2019 selv om veksten vil avta

Optimismen i svensk bygg- og anleggsbransje er fortsatt høy og ordresituasjonen er sterk. Bedrifter og offentlig sektor har offensive investeringsplaner, og etterspørselen etter boliger holder seg god. Nyboligsalget har imidlertid normalisert seg etter et sterkt 2016, og dette vil medføre noe lavere igangsetting fremover.

- Etter flere år med usedvanlig sterk vekst vil noe avmatning i 2018 og en svak aktivitetsnedgang i 2019 trolig være sunt for bransjen samlet sett. Vi forventer at produksjonsveksten i boligsegmentet snur til en moderat nedgang ved inngangen til 2019, fortsetter Eide Hoen.

Danmark: Vekst fra lavt nivå

Det danske bygg- og anleggsmarkedet er i en positiv utvikling, men fortsatt primært er drevet av veksten i boligsegmentet.

- Vi forventer at veksttakten i boligsegmentet vil holde seg høy ut 2019. Videre viser arealledigheten innen kontor og varehandel nå en fallende trend, hvilket er svært positivt. Det ser omsider ut til at det løsner i det danske byggmarkedet, avslutter Kristoffer Eide Hoen. 

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen