Unge med hjelpebehov: egen bolig eller senter?

Unge med hjelpebehov: egen bolig eller senter?

Kommunene skal gi tilrettelagte botilbud for unge med stort hjelpebehov. Men hva er best, individuelle boliger eller helse- og velferdssentre?

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

SINTEF har intervjuet beboere, pårørende og ansatte for å komme med innspill til utforming av botilbudet for ynger personer med fysisk funksjonsnedsettelse.

Kommunene bør tilby ulike boformer

Gjennom besøk og intervjuer med beboere, pårørende og ansatte i ulike botilbud i Trondheim, har SINTEF evaluert ulike boligkonsepter. Målet har vært å skaffe kunnskap om bokvalitet, livskvalitet, hjelpebehov og hverdagsliv. Prosjektet er finansiert av Husbanken og gjennomført i samarbeid med Trondheim kommune. Resultatene fra undersøkelsen er presentert i rapporten En bydel for alle? Botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov.

Undersøkelsen bekreftet at yngre personer med fysisk funksjonsnedsettelse er en sammensatt gruppe, med ulike behov og ønsker. Dermed bør kommunene også tilby ulike boligkonsepter. Noen beboere opplever sentermodellen som et vell av muligheter, mens andre opplever den som en klam hånd og en trussel mot privatliv og individualitet.

- Vi ønsker at denne rapporten skal være et innspill til kommuner, planleggere og arkitekter som skal utforme boligene. Målet er å skape botilbud som både ivaretar ønsker om et hjem med privatliv, sosial kontakt og integrering i nærmiljøet, sier forsker Solvår Wågø i SINTEF.

Last ned rapporten En bydel for alle? botilbud for yngre personer med stort hjelpebehov her.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen