Undervisningsbygg fikk medhold av lagmannsretten

Undervisningsbygg fikk medhold av lagmannsretten

Når leverandører skal levere anbud til offentlige byggherrer, er det viktig å spesifisere anbudet på en måte som ikke gir rom for uklarheter. Dette viste seg som særs viktig da et entreprenørselskap mente Undervisningsbygg hadde foretatt en vilkårlig og sterkt urimelig tilbudsevaluering for et byggeprosjekt.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Tilbyder bærer ansvaret for at tilbudet er fullstendig

I tillegg mente entreprenøren at konkurransegrunnlaget inneholdt ulovlige tildelingskriterier. Entreprenøren gikk til sak, men tapte i to rettsrunder.

Både dommen i tingretten og lagmannsretten slår fast at oppdragsgiver har anledning til å vektlegge planlagt prosjektgjennomføring som tildelingskriterium.

Det vil si en plan for gjennomføring og tilbudt personells kompetanse, samt erfaring fra tidligere relevante prosjekter.

Lagmannsretten la deretter til grunn at entreprenørens tilbud ikke hadde synliggjort kompetansen til prosjektets tilbudte personer.

- Undervisningsbygg hadde derfor ikke bygget på en uriktig forståelse av tilbudet og den vedlagte dokumentasjon. Tilbyder bærer selv ansvaret og risikoen for at tilbudet er uttømmende og entydig, forteller juridisk rådgiver Eivind Thoresen i Undervisningsbygg.

Etterfølgende uttalelser fra entreprenøren om hvordan byggeprosjektet var tenkt gjennomført, samt erfaring utover hva som fremgikk av tilbudet, kan man ikke ta i betraktning.

Uklare fremdriftsplaner

I tillegg til uklarheter rundt bemanning i prosjektet, var fremdriftsplanen i anbudet ikke detaljert nok sammenlignet med andre leverte tilbud.

Det er ikke tilstrekkelig å bekrefte byggherrens forslag til fremdrift så lenge andre leverandører har fremlagt detaljerte fremdriftsplaner.

I og med at bygget skulle stå ferdig til skolestart som så mange andre av Undervisningsbyggs prosjekter, var det særlig viktig å kontrollere at entreprenøren hadde foretatt konkrete vurderinger rundt tidsaspektet.

Tidligere kontrakter irrelevante

Entreprenøren hevdet i tillegg at de burde oppnådd samme rangering som i en tilsvarende konkurranse de hadde deltatt i hos Undervisningsbygg i samme periode.

Entreprenøren hadde levert tilnærmet identiske tilbud på begge prosjekter. Lagmannsretten er imidlertid klar på at slike sammenligninger ikke vil være relevant, ettersom hvert prosjekt er forskjellig og tilbudenes rangering alltid vil være avhengig av kvaliteten på innkomne tilbud i den konkrete konkurransen.

- Vi var litt forundret over at selskapet anket dommen fra tingretten siden dommen var såpass tydelig på alle punkter, sier prosjektleder Christian Einerkjær (bildet). Han var prosjektleder for byggeprosjektet og fortsetter:

- Vi konstaterer at lagmannsretten i stor grad refererer til tingrettens dom og er fornøyde med at våre vurderinger i anbudskonkurransen var riktige. Vi investerer for milliardbeløp hvert år i Oslo og er avhengige av å fremstå forutsigbare og i tråd med gjeldende regelverk slik at vi får inn tilstrekkelig med anbud på hvert prosjekt, samt opprettholder en god dialog med markedet.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen