UiO slutter seg til ti strakstiltak for byggeiere

UiO slutter seg til ti strakstiltak for byggeiere

Universitetet i Oslo er først blant landets universiteter og høyskoler til å slutte seg til Eiendomssektorens strakstiltak. – Nå lanserer vi Miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet, og da passer det fint å slutte seg til strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050, sier John Skogen, direktør for Eiendomsavdelingen ved UiO.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

For Eiendomsavdelingen handler dette både om energibruk, materialbruk, avfallshåndtering, transport og forurensing samt en effektiv arealbruk.
– Som profesjonell eiendomsaktør er det naturlig å vektlegge miljø og bærekraft.  Veikartets strakstiltak inngår slik som en naturlig del av den systematiske oppfølgingen av den nye miljø- og klimastrategien vår, forteller Skogen.

De ti strakstiltakene

[factbox id="1"]

Tiltakene er anbefalt i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Den er utarbeidet av bransjeforeningen Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse og er en anbefaling til eiere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Oppfølgingen av strakstiltakene vil inngå i arbeidet med å implementere den nye miljø- og klimastrategien for UiOs eiendomsvirksomhet.

Miljø- og klimastrategien 

Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for universitetets eiendommer, er det satt mål og prinsipper for UiOs eiendomsutvikling, forvaltning og drift.

Som en videreføring av masterplanen vedtok universitetsstyret nylig en ny miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet som nå skal implementeres.

Eiendomssektorens veikart mot 2050 har vært en viktig inspirasjonskilde i arbeidet med strategien. Med strakstiltakene og den nye miljø og klimastrategien plasserer UiO og Eiendomsavdelingen seg der vi skal være, blant de ledende, profesjonelle og grønne eiendomsaktørene, sier John Skogen.

Grønn byggallianse om tilslutningen

Katharina Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse sier:

- Vi er svært glade for nå å ha med Eiendomsavdelingen ved Universitetet i Oslo blant eiendomsaktørene som har gitt sin tilslutning til Veikartet for Eiendomssektoren mot 2050. Med sin signatur tilkjennegir de en intensjon om å arbeide systematiske med miljø og klima på tvers av sin virksomhet. Når vi setter oss ned sammen om et års tid regner vi med å se både eksempler på konkrete tiltak som er iverksatt og en plan for den videre implementeringen av tiltakene. Vi er godt kjent med den nye miljø- og klimastrategien og har store forhåpninger til det videre arbeidet og samarbeidet, avslutter hun.

Til toppen