Christian Frengstad Bjerknes
Christian Frengstad Bjerknes (Foto: Nyebilder.no)

Tror boligprisene skal stige enda mer

Seks av ti forventer stigende boligpriser.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

59 prosent av husholdningene forventer stigende boligpriser neste 12 måneder. Andelen som tror på boligprisoppgang har dermed økt med mer enn fem prosentpoeng den siste måneden. Dette kommer frem i en undersøkelse Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har gjennomført i samarbeid med Opinion.

Kun syv prosent tror på boligprisfall. De som bor i Oslo tror på høyest boligprisvekst. 

– Den store optimismen blant husholdningene er ikke overraskende og må sees i lys av at boligprisene har snudd fra nedgang til oppgang de siste månedene. En utvikling drevet av blant annet bedre utsikter i norsk økonomi og fallende arbeidsledighet, sier Christian Frengstad Bjerknes, seniorrådgiver i NBBL.

Selv om presset i markedet og boligprisveksten nå tiltar, har NBBL likevel litt mer nøkterne forventninger.

 

– Lavere befolkningsvekst og høy boligbygging kan bremse prisveksten. Og ikke minst så venter vi at Norges Bank øker styringsrenten i september. Hvorvidt dette veier tyngre enn bedringen i norsk økonomi er usikkert, men det kan legge en demper på husholdningenes optimisme utover høsten, avslutter Bjerknes.

 

Kilde: Et representativt utvalg på 1002 respondenter ble stilt følgende spørsmål: "Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?"

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen