Christian Frengstad Bjerknes
Christian Frengstad Bjerknes (Foto: Nyebilder.no)

Tror boligprisene skal stige enda mer

Seks av ti forventer stigende boligpriser.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

59 prosent av husholdningene forventer stigende boligpriser neste 12 måneder. Andelen som tror på boligprisoppgang har dermed økt med mer enn fem prosentpoeng den siste måneden. Dette kommer frem i en undersøkelse Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) har gjennomført i samarbeid med Opinion.

Kun syv prosent tror på boligprisfall. De som bor i Oslo tror på høyest boligprisvekst. 

– Den store optimismen blant husholdningene er ikke overraskende og må sees i lys av at boligprisene har snudd fra nedgang til oppgang de siste månedene. En utvikling drevet av blant annet bedre utsikter i norsk økonomi og fallende arbeidsledighet, sier Christian Frengstad Bjerknes, seniorrådgiver i NBBL.

Selv om presset i markedet og boligprisveksten nå tiltar, har NBBL likevel litt mer nøkterne forventninger.

 

– Lavere befolkningsvekst og høy boligbygging kan bremse prisveksten. Og ikke minst så venter vi at Norges Bank øker styringsrenten i september. Hvorvidt dette veier tyngre enn bedringen i norsk økonomi er usikkert, men det kan legge en demper på husholdningenes optimisme utover høsten, avslutter Bjerknes.

 

Kilde: Et representativt utvalg på 1002 respondenter ble stilt følgende spørsmål: "Sammenlignet med i dag, hvordan tror du nivået på boligprisene der du bor vil være om 12 måneder?"

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen