Trapper opp kampen mot arbeidslivs- kriminalitet

Trapper opp kampen mot arbeidslivs- kriminalitet

- Som en av Norges største eiendomsbesittere og utbyggere ønsker Oslo kommune å ligge i front i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Rigmor Hansen, administrerende direktør i Undervisningsbygg.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Etter å ha vært en pådriver i utviklingen av HMSREG, et informasjonssystem som er utviklet for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, ønsker Undervisningsbygg nå å ta systemet i bruk på alle sine byggeprosjekter.

- Undervisningsbygg ønsker etterhvert å ta i bruk systemet på 177 skoler i Oslo for å ha oversikt over vedlikeholdsarbeider som utføres, sier Hansen.

Gode resultater

Fra høsten 2016 og frem til i dag har systemet vært i pilotdrift i flere skoleprosjekter og Undervisningsbygg har allerede sett gode resultater:

  • Prosjektene har bedre oversikt over firmaer og deres mannskaper på byggeplassen.
  • Det er til enhver tid oppdaterte mannskapslister.
  • Kontraktsforutsetninger om krav til lærlinger kan lettere følges opp.
  • Andel ugyldige HMS-kort er vesentlig redusert.
  • Eventuelle avvik synliggjøres umiddelbart i systemet.
  • Samarbeidet med Skatt Øst er effektivisert.
  • For best mulig utbytte av HMSREG er det nødvendig at entreprenører og leverandører pålegges å ta systemet i bruk, noe som Undervisningsbygg nå gjør.

- At systemet har et enkelt brukergrensesnitt og at det er tilgjengelig på mobile enheter gjør det lett å ta i bruk for alle, enten man sitter på kontor eller er ute og jobber, sier Hansen.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen