Tidligere Skogfoss grensestasjon i Sør-Varanger til salgs

Tidligere Skogfoss grensestasjon i Sør-Varanger til salgs

Forsvaret har endret tjenesten for Grensevakta i Sør-Varanger og har nå fått to nye moderne grensestasjoner. I den forbindelse er tidligere Skogfoss grensestasjon sagt opp og overført til Skifte eiendom for avhending.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

I henhold til Statens avhendingsinstruks, og de fullmakter som er gitt av Stortinget, så er grensestasjonen sendt ut på utvidet offentlig avklaring før den eventuelt kan selges i det åpne markedet.

Takst

Alle statlige etater, fylkeskommunen og kommunen, har forkjøpsrett til å kjøpe eiendommen til markedspris/takst fastsatt av en uavhengig takstmann. Fristen til å melde sin interesse er satt til 16. juni 2017. Hvis ingen er interessert, legges den ut for salg i det åpne markedet i løpet av sommeren.

Pasvikelven

Taksten på Skogfoss grensestasjon er satt til 1,5 millioner kroner. Grensestasjonen ble opprinnelig bygget som en «standard» hytte i 1954 og har senere gjennomgått påbygninger og oppgraderinger. Grensestasjonen ligger ved fylkesvei 885 midt mellom Nyrud og Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, drøyt 40 kilometer sør-sørvest for Kirkenes. Grensestasjonen ligger på en liten høyde ved Pasvikelven og utgjør et lite miljø i seg selv, med hovedbygg, nyere garasje anlegg og bolig med garasje. På eiendommen rett sør for grensestasjonen er det et eldre dekningsrom.

Festetomt

Eiendommen festes fra Finnmarkseiendommen, og er oppmålt. Grunnarealet på eiendommen er til sammen på 8910 m2. Arealoppmåling på den eksisterende bygningsmassen er på tilsammen BTA 799 m2

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen