Tidligere Skogfoss grensestasjon i Sør-Varanger til salgs

Tidligere Skogfoss grensestasjon i Sør-Varanger til salgs

Forsvaret har endret tjenesten for Grensevakta i Sør-Varanger og har nå fått to nye moderne grensestasjoner. I den forbindelse er tidligere Skogfoss grensestasjon sagt opp og overført til Skifte eiendom for avhending.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

I henhold til Statens avhendingsinstruks, og de fullmakter som er gitt av Stortinget, så er grensestasjonen sendt ut på utvidet offentlig avklaring før den eventuelt kan selges i det åpne markedet.

Takst

Alle statlige etater, fylkeskommunen og kommunen, har forkjøpsrett til å kjøpe eiendommen til markedspris/takst fastsatt av en uavhengig takstmann. Fristen til å melde sin interesse er satt til 16. juni 2017. Hvis ingen er interessert, legges den ut for salg i det åpne markedet i løpet av sommeren.

Pasvikelven

Taksten på Skogfoss grensestasjon er satt til 1,5 millioner kroner. Grensestasjonen ble opprinnelig bygget som en «standard» hytte i 1954 og har senere gjennomgått påbygninger og oppgraderinger. Grensestasjonen ligger ved fylkesvei 885 midt mellom Nyrud og Bjørnevatn i Sør-Varanger kommune, drøyt 40 kilometer sør-sørvest for Kirkenes. Grensestasjonen ligger på en liten høyde ved Pasvikelven og utgjør et lite miljø i seg selv, med hovedbygg, nyere garasje anlegg og bolig med garasje. På eiendommen rett sør for grensestasjonen er det et eldre dekningsrom.

Festetomt

Eiendommen festes fra Finnmarkseiendommen, og er oppmålt. Grunnarealet på eiendommen er til sammen på 8910 m2. Arealoppmåling på den eksisterende bygningsmassen er på tilsammen BTA 799 m2

BOLIGMARKED/20. august 2018

Solid resultat tross redusert boligsalg

Resultat før skatt for OBOS-konsernet endte på 1 643 millioner kroner for første halvår, noe som er en økning på 288 millioner kroner fra i fjor. God drift i alle forretningsområder og flere ferdigstilte boliger bidrar til resultatveksten. I tillegg har det vært en god utvikling i verdien av konsernets investeringseiendommer. Les hele saken

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

Til toppen