NBBLs Line C.B. Bjerkek gir en kort innføring om generalforsamling i borettslag.
NBBLs Line C.B. Bjerkek gir en kort innføring om generalforsamling i borettslag. (Foto: Nyebilder.no)

Tid for generalforsamling

Nå er det høysesong for generalforsamlinger i landets borettslag. Men hva er en generalforsamling, hvordan gjennomføres den og hvorfor er den så viktig? Advokatfullmektig i NBBL, Line C. B. Bjerkek, gir deg en kort innføring.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Enten du bor i borettslag, sitter i styret, eller er på boligjakt, er kunnskap om generalforsamlinger i borettslag viktig å ha.

– Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet og kan ta avgjørelser som den enkelte andelseier må rette seg etter. Derfor er det så viktig at styret informerer tydelig slik at det er godt kjent hvor den er, når den er og hva som er fristen for å melde inn saker, forklarer advokatfullmektig Bjerkek.

Det er styret i borettslaget som kaller inn til generalforsamlingen. Styret setter fristen for å melde inn saker, og alle saker som kommer inn innenfor fristen, må tas med i innkallingen.

Før generalforsamlingen holdes

  • Innkallingen skal sendes ut minst åtte, men ikke mer enn 20 dager før generalforsamlingen skal være.
  • Alle andelseiere med kjent adresse skal kalles inn.
  • Alle generalforsamlinger i borettslag må gjennomføres innen utgangen av juni.

På generalforsamlingen

Det er vanlig at styrelederen er møteleder på generalforsamlingen. Med seg har vedkommende gjerne en forvaltningskonsulent fra boligbyggelaget. Obligatoriske saker som behandles er:

  • årsberetning fra styret
  • årsregnskap
  • valg av styremedlemmer
Det er høysesong for generalforsamling i borettslag over hele landet. Men hva er en generalforsamling, hvordan gjennomføres den og hvorfor er den så viktig? Vi har laget en liten film som gir deg en kort innføring.

I tillegg kommer saker fra styret og saker som er innsendt fra andelseierne. Det er ingen begrensning på hvem som kan sitte i et borettslagsstyre. Alle som er myndige kan velges, og det er ikke noe krav om at du må være andelseier.

Stemmerett og ulike flertall

Generalforsamlingen kan treffe vedtak, instruere styret, eller omgjøre tidligere vedtak på generalforsamlingen eller i styret.

Det er to former for flertall, simpelt flertall og kvalifisert flertall.

Hovedregelen er at saker avgjøres med simpelt flertall. Det betyr at alternativet med flest stemmer vinner. Vedtak som innebærer endringer utover det som er vanlig forvaltning og vedlikehold i borettslaget, krever kvalifisert flertall. Det betyr et flertall på to tredeler av avgitte stemmer. Bygging av balkonger eller tilbygg, og innstallering av heis, er normalt eksempler på dette. Det samme gjelder for vedtektsendringer.

Ved stemmelikhet er det tilfeldighetene som rår. Ifølge borettslagsloven skal avgjørelsen da skje ved loddtrekning.

Alle andelseiere har èn stemme på generalforsamlingen, uansett hvor mange andeler du eier.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen