Ticon Eiendom er med på De 10 strakstiltakene

Ticon Eiendom er med på De 10 strakstiltakene

Ticon Eiendom utvikler og forvalter nærings- og boligprosjekter i Drammensregionen. Som fjerde selskap i rekken av ambisiøse eiendomsselskaper, viser deres tilslutning at veikartet ikke bare er egnet for de aller største eiendomsselskapene, men kan fungere som en inspirator og veiviser også for de noe mindre.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Veikartet er Grønn Byggallianses og Norsk Eiendoms anbefaling til eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Det inneholder også innspill til tiltak som myndighetene bør gjennomføre for å bidra til at bransjen når sine mål.

Ticon Eiendom AS tilslutter seg ”De 10 strakstiltakene” i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Har allerede dreid fokus i slik retning

- Flere av de ti strakstiltakene har vi selv allerede identifisert og implementert hos oss. Strategiene for fremtiden var det også lett å identifisere seg med. For oss og vårt styre (Christian Falck-Pedersen, Roar Sandnes og Martin Mæland) var beslutningen enkel at: Vi i Ticon Eiendom AS ønsker å tilslutte oss Veikartet 2050 og vi har allerede dreid fokus i slik retning.

BOLIGMARKED/20. august 2018

Solid resultat tross redusert boligsalg

Resultat før skatt for OBOS-konsernet endte på 1 643 millioner kroner for første halvår, noe som er en økning på 288 millioner kroner fra i fjor. God drift i alle forretningsområder og flere ferdigstilte boliger bidrar til resultatveksten. I tillegg har det vært en god utvikling i verdien av konsernets investeringseiendommer. Les hele saken

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

Til toppen