Ticon Eiendom er med på De 10 strakstiltakene

Ticon Eiendom er med på De 10 strakstiltakene

Ticon Eiendom utvikler og forvalter nærings- og boligprosjekter i Drammensregionen. Som fjerde selskap i rekken av ambisiøse eiendomsselskaper, viser deres tilslutning at veikartet ikke bare er egnet for de aller største eiendomsselskapene, men kan fungere som en inspirator og veiviser også for de noe mindre.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Veikartet er Grønn Byggallianses og Norsk Eiendoms anbefaling til eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050. Det inneholder også innspill til tiltak som myndighetene bør gjennomføre for å bidra til at bransjen når sine mål.

Ticon Eiendom AS tilslutter seg ”De 10 strakstiltakene” i Eiendomssektorens veikart mot 2050.

Har allerede dreid fokus i slik retning

- Flere av de ti strakstiltakene har vi selv allerede identifisert og implementert hos oss. Strategiene for fremtiden var det også lett å identifisere seg med. For oss og vårt styre (Christian Falck-Pedersen, Roar Sandnes og Martin Mæland) var beslutningen enkel at: Vi i Ticon Eiendom AS ønsker å tilslutte oss Veikartet 2050 og vi har allerede dreid fokus i slik retning.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen