Teglverket barnehage er komplett

Teglverket barnehage er komplett

Nå er alle 12 avdelinger ved Teglverket barnehage i Oslo tatt i bruk. Teglverket var opprinnelig planlagt med åtte avdelinger, men byrådet bestilte ytterligere fire avdelinger - og Omsorgsbygg leverte.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Det var byråd Tone Tellevik Dahl som åpnet både de opprinnelige åtte avdelingene høsten 2016, og nå de siste fire. Etter byrådsskiftet høsten 2015 ble det klart at byen trenger 3000 nye barnehageplasser. De fire ekstra avdelingene ved Teglverket barnehage er et godt eksempel på at det når skjer kapasitetsutvidelser i alle prosjekter der dette er mulig.

Passivhus og er breeam-sertifisert til Very Good

Tegleverket er bygget som passivhus og er breeam-sertifisert til Very Good. Taket er dekket av solceller. Det har under byggeperioden vært testet ut en elektrisk hjullaster for å redusere utslipp fra byggeplass, og Teglverket har også vært pilotprosjekt innen blå-grønne løsninger for overvannshåndtering

Turnhallen ble bygget samtidig på nabotomten, og er et godt eksempel på en vinn-vinn-situasjon. De fikk lov til å bygge to meter nærmere tomtegrensen mot at barnehagen fikk benytte deres tomteareal inn mot deres fasade og at de bygget klatrevegg, etablerte grønn vegg (klatreplanter) og laget en finere fasade.

Byggherre er Omsorgsbygg, men Georg Andresen & Sønner AS har hatt totalentreprisen, og Bjerg Arkitektur som har tegnet bygget.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen