Teglverket barnehage er komplett

Teglverket barnehage er komplett

Nå er alle 12 avdelinger ved Teglverket barnehage i Oslo tatt i bruk. Teglverket var opprinnelig planlagt med åtte avdelinger, men byrådet bestilte ytterligere fire avdelinger - og Omsorgsbygg leverte.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Det var byråd Tone Tellevik Dahl som åpnet både de opprinnelige åtte avdelingene høsten 2016, og nå de siste fire. Etter byrådsskiftet høsten 2015 ble det klart at byen trenger 3000 nye barnehageplasser. De fire ekstra avdelingene ved Teglverket barnehage er et godt eksempel på at det når skjer kapasitetsutvidelser i alle prosjekter der dette er mulig.

Passivhus og er breeam-sertifisert til Very Good

Tegleverket er bygget som passivhus og er breeam-sertifisert til Very Good. Taket er dekket av solceller. Det har under byggeperioden vært testet ut en elektrisk hjullaster for å redusere utslipp fra byggeplass, og Teglverket har også vært pilotprosjekt innen blå-grønne løsninger for overvannshåndtering

Turnhallen ble bygget samtidig på nabotomten, og er et godt eksempel på en vinn-vinn-situasjon. De fikk lov til å bygge to meter nærmere tomtegrensen mot at barnehagen fikk benytte deres tomteareal inn mot deres fasade og at de bygget klatrevegg, etablerte grønn vegg (klatreplanter) og laget en finere fasade.

Byggherre er Omsorgsbygg, men Georg Andresen & Sønner AS har hatt totalentreprisen, og Bjerg Arkitektur som har tegnet bygget.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen