Svakt resultat i krevende marked

Svakt resultat i krevende marked

Et krevende eiendomsmarked på sørvestlandet og tap i hundremillionersklassen på et gammelt prosjekt ga et svakt 2016-resultat for Kruse Smith-konsernet.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Konsernets omsetning var på 3,8 milliarder kroner, som var 350 millioner kroner lavere enn i 2015. Driftsresultat ble minus 24,2 millioner kroner. Det tilsvarende tallet for 2015 var pluss 23,4 millioner. Ordinært resultat før skatt ble minus 44,4 millioner kroner, mot pluss 52,1 millioner i 2015.

- Dette er selvsagt et resultat langt unna det vi er fornøyd med. Vi har operert i krevende markeder i et krevende år, og heldigvis er utsiktene slik at ingenting tyder på en gjentakelse i 2017, sier konsernsjef Jan A. Hestås.

To forhold er årsaken til resultatet

Det er spesielt to forhold som er årsaken til resultatet. Det ene er at hovedtyngden av Kruse Smith-konsernets eiendomsvirksomhet er på Sørlandet og i Rogaland. Dette er de landsdelene som sterkest har vært rammet av nedgangen i oljesektoren, og denne har skapt ringvirkninger også inn i eiendomsmarkedet.

Den andre, tunge årsaken er tapene Kruse Smith må gjøre regnskapsmessige avsetninger for, knyttet til utbyggingen av Sarvfoss Dam i Bykle. Dammen var ferdigbygget i april 2014 og ble vesentlig dyrere enn budsjettert. En dom i Kristiansand Tingrett i april slår fast at Kruse Smith ikke får dekket hovedparten av disse merutgiftene. Konsernet pådrar seg derfor et tap på rundt 100 millioner kroner.

- Sammenfallet av et krevende eiendomsmarked og tapene knyttet til vår entreprenørvirksomhet gir oss et dårlig resultat. Heldigvis har Kruse Smith hvert år siden 2001 levert positive resultater, og har et solid økonomisk fundament, sier Hestås.

Forventer at 2017 blir et greit år

Hovedinntektene til Kruse Smith-konsernet kommer fra Kruse Smith Entreprenør AS og Kruse Smith Eiendom AS. I konsernregnskapet kommer driften i eiendomsselskapet så å si ut i null, mens driftsresultatet for entreprenørvirksomheten ble på minus 30,4 millioner kroner.

- Resultatene for begge selskapene burde vært vesentlig bedre, og vi har satt i gang endringsprosesser som skal sikre bedre tall inneværende år. Ordrereservene øker og vi ser bedringer i eiendomsmarkedet. Derfor forventer vi at 2017 blir et greit år, og den senere tids økning i ordrereserven og signaler i våre markeder, gjør også at vi har et positivt syn på 2018. Jeg skulle selvsagt ønsket at det siste regnskapet konsernet leverer med meg som toppsjef hadde vært bedre, men samtidig er jeg tilfreds med at påtroppende konsernsjef Heidi Wolden kommer til et solid selskap med en sterk bedriftskultur og stor stolthet over det vi bidrar med i samfunnet, avslutter Jan Hestås.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen