Strengere regler for meglerforetak og banker
(Bilde: )

Strengere regler for meglerforetak og banker

Finanstilsynet krever nå at det er vegger mellom samlokaliserte bankfilialer og eiendomsmeglingsforetak, for å sikre forbrukernes personlige og økonomiske interesser på best mulig måte.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Dette kommer frem i et nytt rundskriv fra Finanstilsynet.

Finanstilsynet setter med andre ord klare rammer for samlokalisering og samdrift mellom bank og eiendomsmeglingsforetak.

- Vi har lenge ønsket oss en solid brannmur mellom bankene og bankenes eiendomsmeglere. Det er bra at Finanstilsynet nå krever vanntette skott mellom bank og eiendomsmegling, sier Morten Andreas Meyer, generalsekretær i Huseiernes Landsforbund.

Uakseptabelt med åpne landskap

Fysisk samlokalisering og samdrift av banker og eiendomsmeglingsforetak kan være en utfordring for taushetsplikten.

Åpne kontorlandskap der bankansatte og ansatte fra eiendomsmeglerforetaket sitter side om side, fører til en stor risiko for at taushetsplikten blir brutt. Derfor er dette ikke akseptabelt, skriver Finanstilsynet i rundskrivet.

Det presiseres at det er fullt lovlig å ha samlokaliserte bank og eiendomsmeglingsforetak, men at det krever særskilt aktsomhet og gode rutiner for å ikke svekke tilliten til eiendomsmeglerforetakets integritet, uavhengighet og selvstendighet.

Så banken og eiendomsmeglingsforetaket kan fremdeles ha enkelte fellesrom, som areal for kundemottak, spiserom og møterom.

- Et riktig skritt på veien

- For boligselgere og boligkjøpere er det viktig at eiendomsmegleren ivaretar kundenes interesser og ikke bankenes. Samlokalisering mellom bank og megling kan skape uheldige bindinger som svekker tilliten til meglernes uavhengighet, sier generalsekretær Meyer.

Huseiernes Landsforbund mener at Finanstilsynets pålegg reduserer risikoen for rolleblanding.

- Eiendomsmeglernes oppgave er å gjøre en topp jobb for boligselgerne og boligkjøperne, ikke å selge lån for bankene. Risikoen blir ikke borte nå, men dette er et riktig skritt på veien.

- Finanstilsynets pålegg vil bidra til bedre konkurranse og større opplevd frihet til å velge eiendomsmegler, avslutter Meyer.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen