Største boligvekst på tolv år

Største boligvekst på tolv år

Nettoveksten i antall boliger i fjor er den største som er registrert siden boligstatistikken ble startet i 2006. Veksten er sterkest i Oslo, Bergen og Trondheim.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

1. januar i år fantes det 2 547 732 boliger i Norge, viser nye tall fra boligstatistikken. Det betyr at boligbestanden økte med 32 143 i løpet av 2017.

– Det er den største årlige netto veksten som er registrert siden 2006 da statistikken ble startet, sier seniorrådgiver Vilni Verner Holst Bloch i SSB.

I de foregående årene har snittet ligget på vel 27 300 boliger.

Oslo, Bergen og Trondheim på topp

Det er Oslo, Bergen og Trondheim som har opplevd den største økningen i boligmasse. Alle disse kommunene hadde siste år en netto vekst på over 1 000 boliger – henholdsvis 2 934, 1 842 og 1 658 boliger.

– De ti kommunene med størst vekst stod for 36 prosent av den samlede boligveksten i landet. På bunn finner vi 150 kommuner som samlet sett har 0 i netto boligvekst, påpeker Holst Bloch.

Under halvparten er eneboliger

Boligmassen i Norge er dominert av eneboliger. Men for første gang på mange tiår er under halvparten av boligene eneboliger.

– Det er særlig en dreining fra bygging av eneboliger til blokkleiligheter som forklarer nedgangen. I 2006 var andelen eneboliger 54,2, mens den i 2018 er 49,9, forteller Holst Bloch.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen