Stigende boligpriser og høy aktivitet i hele landet, viser kvartalstall for Q2 2018.
Stigende boligpriser og høy aktivitet i hele landet, viser kvartalstall for Q2 2018. (Foto: Krogsveen)

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Leserinnlegg av administrerende direktør i Krogsveen, Johan J. Laugen.

Stigende boligpriser over det ganske land

For landet som helhet steg boligprisene fra desember 2017 til juni 2018 med 5,5 prosent. Denne utviklingen ble som vi antok ved årsskiftet, men sågar enda bedre. Les egen artikkel om boliprisutviklingen for 2018. Fra fjerde kvartal 2017 til andre kvartal 2018 har gjennomsnittlig boligpriser de fleste steder i landet steget med mellom 3 og 8 prosent viser nylig offentliggjort områdestatistikk fra Eiendom Norge. Spesielt har stigningen vært sterk i de vestlige bydeler i Oslo med om lag 9 prosent og i Oslos indre øst områder med drøyt 7 prosent. Dette representerer en tilbakevending til et mer normalt prisleie etter korreksjonen gjennom 2017. Svakest har utviklingen vært i Rogaland, på Sørlandet og i Telemark med en marginal prisstigning på 1-3 prosent.

Rekordhøy aktivitet

Det har aldri vært omsatt flere boliger i Norge enn i andre kvartal 2018, og hvis vi ser halvåret under ett forbigås det bare av første halvår 2015. Markedet har vist en sterk evne til å absorbere de mange objektene som er lagt ut for salg, og det må kunne slås fast at det økte tilbudet har vært godt tilpasset den store etterspørselen vi ser blant boligsøkerne for tiden. Prisstigningen vitner om at markedet fungerer svært godt. De som har bolig å selge, får stort sett solgt til en god pris innenfor et begrenset tidsrom og de som er på utkikk etter ny bolig, har mye å velge i. Innenfor nybygg har det vært noe større treghet, hvor gjenstående leiligheter i prosjekter som ble lagt ut i 2017 har tatt noe lengre tid å selge.

Fortsatt godt marked

En del boligaktører og økonomer har den senere tid uttrykt usikkerhet for et stort tilbudsoverheng og dermed fallende priser som følge av renteoppgang, svakere befolkningsutvikling og at mange ferdigstilte nybygg vil medføre økt tilbud av bruktboliger for salg. 

Krogsveen tror på et fortsatt godt marked med høy aktivitet og underliggende prisstigning. Den varslede renteoppgangen må sees på bakgrunn av at landet er på vei inn i en høykonjunktur. Aktiviteten i næringslivet og sysselsetting har tatt seg opp og det er økende vekst i lønninger. Siden i fjor sommer har oljeprisen steget jevnt fra 45-50 dollar/fat til dagens 75-80 dollar. Ingen enkeltfaktor er viktigere for norsk økonomi, sysselsetting og folks optimisme – og dermed boligmarkedet.

Det er fortsatt befolkningsvekst i Norge, utbyggingsaktiviteten har korrigert noe ned og rentene vil fortsatt være svært lave i overskuelig fremtid. Medvinden fra makroindikatorene vil støtte godt oppunder en fortsatt balansert utvikling i boligmarkedet med høy aktivitet og underliggende prisvekst fremover.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen