- Boligprisveksten i 2016 var historisk sterk over store deler av landet, så det er et sunnhetstegn at veksten i 2017 har kommet ned, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.
- Boligprisveksten i 2016 var historisk sterk over store deler av landet, så det er et sunnhetstegn at veksten i 2017 har kommet ned, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge. (Foto: Pixabay)

Sterkt skift i boligmarkedet i 2017

- Fylkesboligprisstatistikken for 4. kvartal 2017 viser i de fleste områder et betydelig skift i boligprisutviklingen sammenlignet med 2016. Men enkelte kommuner i randsonen av Oslo har fortsatt sterk vekst i prisene, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Eiendom Norges slipper i dag Fylkesboligprisstatistikken for fjerde kvartal 2017 og året under ett.

- Boligprisveksten i 2016 var historisk sterk over store deler av landet, så det er et sunnhetstegn at veksten i 2017 har kommet ned. Utviklingen i fjor illustrerer hvor fort boligmarkedet kan snu, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

I Oslo og Akershus har omslaget vært sterkest, og i hovedstaden har tolvmånedersveksten i alle bydeler falt med over 20 prosent poeng. Ved siden av Oslo har Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Troms nå negativ vekst i boligprisene.

Etter Oslo var utviklingen i 2017 svakest i Hordaland. I Os falt eksempelvis boligprisene med 6,4 prosent. Også i Rogaland endte de fleste kommuner med en svak negativ utvikling. Unntaket var Karmøy som fikk en vekst på 3,4 prosent.

- Mange kommuner i randsonen av Oslo har fortsatt sterk vekst. Holmestrand og Hurum i Buskerud er sterkest i landet i 2017 med en oppgang på henholdsvis 11,3 og 11,2 prosent. På plassene etter følger Stange (9,6), Rygge (9,4), Askim (9,3), Røyken (9) og Ringerike (8,9), sier Lundesgaard.

- Det er kommuner i Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland med rimelige boligpriser og akseptabel pendleravstand til Oslo som skiller seg ut når vi summerer året under ett. Det er trolig at disse kommunene tiltrekker seg kjøpere fra mer sentrale områder på Østlandet, avslutter Lundesgaard.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen