- Boligprisveksten i 2016 var historisk sterk over store deler av landet, så det er et sunnhetstegn at veksten i 2017 har kommet ned, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.
- Boligprisveksten i 2016 var historisk sterk over store deler av landet, så det er et sunnhetstegn at veksten i 2017 har kommet ned, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge. (Foto: Pixabay)

Sterkt skift i boligmarkedet i 2017

- Fylkesboligprisstatistikken for 4. kvartal 2017 viser i de fleste områder et betydelig skift i boligprisutviklingen sammenlignet med 2016. Men enkelte kommuner i randsonen av Oslo har fortsatt sterk vekst i prisene, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Eiendom Norges slipper i dag Fylkesboligprisstatistikken for fjerde kvartal 2017 og året under ett.

- Boligprisveksten i 2016 var historisk sterk over store deler av landet, så det er et sunnhetstegn at veksten i 2017 har kommet ned. Utviklingen i fjor illustrerer hvor fort boligmarkedet kan snu, sier kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard i Eiendom Norge.

I Oslo og Akershus har omslaget vært sterkest, og i hovedstaden har tolvmånedersveksten i alle bydeler falt med over 20 prosent poeng. Ved siden av Oslo har Agder-fylkene, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag og Troms nå negativ vekst i boligprisene.

Etter Oslo var utviklingen i 2017 svakest i Hordaland. I Os falt eksempelvis boligprisene med 6,4 prosent. Også i Rogaland endte de fleste kommuner med en svak negativ utvikling. Unntaket var Karmøy som fikk en vekst på 3,4 prosent.

- Mange kommuner i randsonen av Oslo har fortsatt sterk vekst. Holmestrand og Hurum i Buskerud er sterkest i landet i 2017 med en oppgang på henholdsvis 11,3 og 11,2 prosent. På plassene etter følger Stange (9,6), Rygge (9,4), Askim (9,3), Røyken (9) og Ringerike (8,9), sier Lundesgaard.

- Det er kommuner i Østfold, Vestfold, Buskerud, Hedmark og Oppland med rimelige boligpriser og akseptabel pendleravstand til Oslo som skiller seg ut når vi summerer året under ett. Det er trolig at disse kommunene tiltrekker seg kjøpere fra mer sentrale områder på Østlandet, avslutter Lundesgaard.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen