Sterk prisoppgang i februar
(Foto: Thomas Bjørnflaten)

Sterk prisoppgang i februar

OBOS-prisene, både i Oslo-området og i landet for øvrig, steg med 2,6 prosent i februar.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Dette er en sterk prisvekst sammenliknet med samme periode i fjor, da OBOS-prisene fra januar til februar steg med bare 0,1 prosent i Oslo-området og 0,7 prosent på landsbasis.

I februar var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området 58 530 kroner. Kvadratmeterprisen er 2,6 prosent høyere enn i januar, og 10,0 prosent lavere enn i februar 2017.

For landet sett under ett var den gjennomsnittlige kvadratmeterprisen for brukte OBOS-tilknyttede boliger 51 343 kroner i februar. Dette er 2,6 prosent høyere enn i januar, og 8,7 prosent lavere enn i februar 2017.

Hittil i år har prisene for brukte OBOS-tilknyttede boliger i Oslo-området steget med 4,4 prosent. For OBOS sett under ett, har prisene for OBOS-tilknyttede boliger steget med 3,8 prosent hittil i år.

Positiv prisvekst

– Det er positivt at prisveksten fortsetter i februar og at den er sterkere enn prisveksten på samme tidspunkt i fjor. Vi opplever at boligkjøperne er tryggere på fremtidsutsiktene og mer optimistiske når de skal ta en kjøpsbeslutning. Likevel er det for tidlig å trekke noen endelige konklusjoner om boligmarkedet allerede har snudd. Vi har tidligere spådd at endringen vil komme fram mot sommeren, men hvis denne trenden fortsetter kan det tyde på at boligmarkedet vil snu noe tidligere, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

– OBOS er dessverre ikke overrasket over at Finanstilsynet fortsatt ønsker å begrense tilgang på boliglån ved å opprettholde og ytterligere stramme inn lånemulighetene for folk som skal kjøpe bolig for å bo selv. Det er også et stort paradoks at Finanstilsynet i stedet foreslår å lette opp på kredittrestriksjonene for hobbyinvestorer dersom formålet er å begrense gjeld i husholdningene. Vi håper Finansdepartementet og politisk ledelse tar grep slik at det blir lettere for vanlige folk å komme inn på boligmarkedet, sier Kjørberg Siraj.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen