Statsbygg innfører nytt digitalt FDV-system

Statsbygg innfører nytt digitalt FDV-system

Statsbygg forvalter 2350 bygninger med en samlet husleieinntekt på over 4 milliarder kroner. FDV-systemet SESAM skal forbedre og forenkle rutiner og arbeidsprosesser innen eiendomsforvaltningen.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Bakgrunnen for verktøyet er ønsket om å oppnå mer effektivitet, bedre kvalitet i driften og verdibevarende vedlikehold på eiendommene. Bedre styringsinformasjon, mer prosessorienterte rutiner, ekstern samhandling, og tydeligere roller skal gi bedre tjenester for kundene.

Deler av løsningen vil være åpen for kunder som kan melde avvik på temperatur, lys og mange andre forhold i systemet. Gjennom å samle opplysninger om eiendommene på ett sted blir det enklere å lage rapporter og følge historikken på vedlikehold.

Skreddersydd FDV-system

Statsbygg startet forarbeid for nytt FDV system allerede i 2008. Anbudet ble lagt ut i 2011 og kontrakten ble signert i 2012. Anskaffelsesprosessen av nytt FDV-system hos Statsbygg er den største IKT-investeringen i eiendomsavdelingen.

- Vi har jobbet med dette over flere år fra anbudet ble lagt ut i 2011. Vi valgte det islandske selskapet MainManager som leverandør i 2012 og har siden rigget og tilpasset systemet etter vårt behov. Vi har også utviklet egne moduler som vi hadde opsjoner på, forteller Frode Meinich, eiendomsdirektør i Statsbygg.

Selskapet er nå midt i utrullingsfasen etter flere piloter i 2014.

- Fra nyttår 2015 har alle eiendommene tatt i bruk systemet med basisfunksjonalitet. Dette innebærer at vi har lagt inn volum, etasjer, og adresser på eiendommene. Vårt driftspersonell fører timer i systemet og vi har begynt å registrere energiforbruk, sier Meinich.

Drift og vedlikehold samles i et sentralt system

Etter at grunnleggende data om byggene er registrert vil selskapet utvide med mer avanserte moduler. Selskapet jobber nå med å sette opp driftsmoduler hvor man får oversikt over driftsoppgaver på tekniske systemer.

- Så fort tekniske systemer er satt opp vil vi legge inn driftsplanlegging. Så kommer modulen for vedlikehold som gjør at vi kan budsjettere vedlikeholdet. Vi har som målsetning å begynne budsjettering av vedlikehold fra 2016 noe som betyr at dette må være implementert i løpet av høsten 2015, forteller Meinich.

- Vi har også spesialbestilt en del andre moduler som er tilpasset vår store bygningsmasse. Vi har en egne moduler for universell utforming, brannsikring, HMS, og kulturhistoriske verdier. Dette gjør at vi kan registrere vern på hele eller deler av eiendommen som knyttes sammen med helheten, sier han.

Les resten av intervjuet i neste nummer av Eiendomsforvaltning.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen