Statsbudsjettet 2018: Større usikkerhet enn på lenge
(Foto: Eiendom Norge)

Statsbudsjettet 2018: Større usikkerhet enn på lenge

I går, torsdag 12. oktober la finansminister Siv Jensen (Frp) frem statsbudsjettet for 2018.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

-  Det er større usikkerhet enn på lenge i boligmarkedet, noe som også beskrives i statsbudsjettet som noe som kan dempe aktiviteten i norsk økonomi, hvis husholdningene strammer inn på forbruket. Regjeringen skriver at det primært er økt boligbygging som har bidratt til svekkelsen av boligprisene, selv om de åpner for at boliglånsforskriften også kan ha bidratt til nedgangen. Etter vårt syn har boliglånsforskriften fått en sterk effekt i boligmarkedet. Hvis boligprisfallet tiltar må regjeringen revurdere boliglånsforskriften, da et sterkt boligprisfall kan få negativ effekt på norsk økonomi, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Mer penger til samferdsel

-  Til tross for at bruken av oljepenger er lavere enn hva vi har sett de siste årene bevilges det mer penger til samferdsel. Økte bevilgninger til samferdselsektoren er positivt etter flere tiår med prioritering av lite samfunnsøkonomiske lønnsomme investeringer. Økt satsing på samferdsel er godt nytt for boligmarkedet og bidrar til å skape mer funksjonelle bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier Dreyer.

- Det er positivt at regjeringen fortsatt vil skjerme primærboligen for beskatning. Vi savner imidlertid en fjerning av dokumentavgiften og den kommunale eiendomskatten, som samlet utgjør en stor del av boligbeskatningen i Norge. Her forventer vi at Frp ikke glemmer at de har lovet å fjerne både eiendomskatt og dokumentavgiften i sitt partiprogram for 2017-21, sier Dreyer.

Halverer kommunenes mulighet til å heve satsen

- Selv om vårt primære ønske er at bolig og eiendom skal beskattes gjennom formuesskatten, er det positivt at regjeringen halverer kommunenes mulighet til å heve satsen fra år til år. De siste årene har vi sett at enkelte kommuner har skrudd opp den kommunale eiendomsskatten kraftig på kort tid, så dette er en kjærkommen omlegging, sier Dreyer.

- Regjeringen foreslår en reduksjon i bevilgningen til studentboliger fra 2500 til 2200 enheter. Det er synd regjeringen reduserer antallet i 2018, men det viktigste er at studentboligene kommer der behovene er størst, avslutter Dreyer.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen