Statkraft engasjerer seg på Sundland i Sandefjord

Statkraft engasjerer seg på Sundland i Sandefjord

Sundland i Sandefjord kommune er for alvor med i kampen om å bli lokasjon for landets første store datasenter. Det betyr verdiskaping for regionen og et viktig skritt i retning av det grønne skiftet.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Verdiskapingsinitiativet i Vestfold har i samarbeid med Statkraft jobbet for at Vestfold skal bli Norges utstillingsvindu for en ny og viktig vekstnæring. Forholdene ligger godt til rette.

- Norge har verdens reneste energi, og Vestfold har et stabilt og velutviklet kraftsystem. Dette er en forutsetning for nasjonale og internasjonale aktører som ønsker å etablere kraftkrevende datasentre i vår region. I tillegg har Vestfold en attraktiv næringsstruktur og relevant kompetansemiljø, sier leder for Verdiskapningsinitiativet Olav Falk-Pedersen.

Siden høsten 2015 har det vært tett dialog mellom næringsliv, tomteeiere og kommuner for å identifisere mulige lokasjoner som kan tilbys markedet.

Torsdag 23. mars møttes fylkesordfører Rune Hogsnes, initiativtaker og leder for Verdiskapningsinitiativet Olav Falk Pedersen, leder datasenterprosjektet Atle Haga i Statkraft og ordfører Bjørn Ole Gleditsch i Sandefjord kommune.

Vestfold ut i verden

Den første intensjonsavtalen med Statkraft er nå signert med grunneieren på Sundland i Sandefjord kommune. 570 mål på Stokkemyra er tilgjengelig. Rundt 150 mål er satt av til boliger, og resterende 400 mål er del av de fremtidige utviklingsplanene.

– Avtalen med Statkraft og grunneieren er en viktig milepæl for å realisere datasenter i vår region. Det gir oss anledning til å ta det neste store skrittet, som er å selge Vestfold som en lokasjon for datasenteraktører, sier Falk-Pedersen.

Parallelt med salget starter også arbeidet med detaljregulering av tomten. Infrastrukturen ligger mer eller mindre klar, og Statkraft har allerede startet arbeidet med å skaffe oversikt over grunnforholdene. Målet er å få planprosessen samt en signatur fra et firma på plass innen to år.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen