Oversiktsbilde av Bergen.
Oversiktsbilde av Bergen. (Foto: Fabricio Cardenas / Wikimedia Commons)

Starter tomtesøk i Bergen

Statsbygg starter nå søk etter tomt i Bergen for å samlokalisere Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har gitt Statsbygg oppdraget med å utrede bygging av et formålsbygg for samlokalisering i Bergen og nå er tomtesøket annonsert. Statsbygg skal kjøpe tomten og også være byggherre for et mulig kommende byggeprosjekt.

Tomten må ha bestemte kvaliteter. Den skal ligge sentralt i Bergen, avgrenset mellom Hegreneset, som ligger nord for sentrum, og Laksevåg vest for sentrum. Tomten må ha et utbyggingspotensiale på minimum 40.500 kvm BTA, og dermed en antatt tomtestørrelse på om lag 10 dekar.

Tomten vil bli vurdert etter mange kriterier. Noen av kriteriene er blant annet nærhet til Universitetet i Bergen og andre relevante fagmiljøer, nærhet til sjø og dypvannskai og nærhet til kollektivtransport. Grunnforhold og infrastruktur som vei, vann og avløp har også betydning.

Både bebygde og ubebygde tomter vil bli vurdert.

Det vil bli lagt til grunn en totalvurdering av tomtene der kvaliteten, kostnadene og tidsbruk blir viktig.

Interessenter må ta kontakt med Statsbygg innen mandag 24. september 2018.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen