Sparer byggherre for millioner

Sparer byggherre for millioner

Det nye hovedkontoret til Swix viser at energieffektive tiltak lufttetthet sparer byggherre for millioner i driftskostnader.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Sparer 55 000 kilowattimer i året

Hovedfunksjonene i det nye hovedkontoret til Swix er produktutvikling, lager-, logistikk-, kontor- og produksjonsfunksjoner, samt et opplevelsessenter. Opplevelsessenteret blir en kombinasjon av museum, smøresenter og salgsarealer. Testen av det nye bygget ga et resultat på 0.35 luftutskiftninger i timen.

-Ved å være helt nede på 0,35 utskiftninger i timen har hovedentreprenør A Bygg potensielt spart byggherren Ferd for flere hundre tusen kroner i strømutgifter de kommende årene og i løpet av livsløpet til bygget kan det være snakk om millioner.

- Ved å bruke Sintef sin metode for utregning av strømforbruk per kvadratmeter i året ligger vi her på en besparelse, teoretisk, på mellom 5-7 watt per kvadratmeter i forhold til et utvekslingstall på 1,5.

- Bygget er på 9.300 kvadratmeter så vi snakker om ca. 55 000 kilowattimer i året spart, sier daglig leder i IrPa Per Magne Helseth.

Energi og Lufttetthet

Tetthetskontroll av kombinasjonsbygg er ofte vriene å få god tetthet på da det er elementer som porter, søppelsjakter og annet teknisk utstyr som perforerer klimaskallet og bygningskroppen. Det er også slik at disse byggene er meget viktige å få tette. Da det på en side av bygget er produksjon og fabrikk vegg i vegg med kontorer og andre fasiliteter.

-Ved å benytte oss av IrPa og deres Venturigo utstyr har vi kunnet gjennomføre test på hele klimaskjermen, nesten uten forstyrrelse på produksjonen av bygget. Det er kritisk nå i sluttfasen at vi får alle bitene på plass og ikke settes tilbake tidsmessig, sier Erik Vangen, Anleggsleder på bygget.

-Ved å gå fra 1,5 luftutskiftninger til 0,35 kan man spare flere kilowattimer per kvadratmeter i året. Beroende på andre faktorer snakker vi her om mellom 5-7 watt per kvadratmeter per år i rene oppvarmingsutgifter. Ved enkle beregninger kan vi spare mellom 45 og 65 tusen kilowattimer per år for denne typen bygg ved 0,35 utskiftninger mot et tall på 1,5 utskiftninger.

- Utettheter i bygningskroppen, vil også øke størrelsen på luftmengden som skal forflyttes, varmeveksles og deretter føres ut. Dette vil øke ventilasjonssystemets energibehov. Dersom bygget er så utett at det oppleves trekk, blir dette som oftest kompensert ved å skru opp temperaturen. En heving på 2 °C vil føre til at energiforbruket til oppvarming øker med ytterligere ca. 10 %. Med andre ord vil et ventilasjonsanlegg bruke mer elektrisitet i et bygg med utettheter enn i et bygg med høy lufttetthet.

- Dette vil komme på toppen av den besparelsen som tettheten gir i beregningene, sier Per Magne Helseth. Daglig leder i IrPa.

Tettheten vil gi byggherre Ferd Eiendom bedre totaløkonomi for byggets levetid. Ikke bare i rene utgifter spart til oppvarming, men også at bygget teknisk sett kan få lengre levetid. Det vil ha stor betydning for byggherre og leietakere for bygget.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen