Skaper verdier gjennom åpenhet

Skaper verdier gjennom åpenhet

Da PwC relokaliserte kontoret i Bergen, benyttet de samtidig anledningen til å organisere omgivelsene etter aktivitetsbaserte prinsipper. Det innebærer å integrere mer teknologi i hverdagen for å sikre større åpenhet, fleksibilitet og sterkere relasjoner mellom revisorene og konsulentene.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Etter 11 år i samme bygg valgte PwC i Bergen å flytte fra Gjensidigegården og over til nye lokaler.

- Det var få plasser å møtes, og der det var mulighet for å samles var det dårlig akustikk grunnet glasstak. Lyd og lyssetting var derfor noe vi tok hensyn til i planleggingen. Vi ønsket mer funksjonelle løsninger som kunne danne en stimulerende ramme for mer samhandling og verdiskaping, opplyser facility manager hos PwC, Nina Ottesen.

Gir synergier

[factbox id="1"]

For PwC var det å finne en helhetlig organiseringsmodell ansett som et naturlig ledd i relokaliseringen, og overgangen til aktivitetsbasert kontor var en tanke som kom underveis i denne prosessen. I midten av desember i fjor kunne de omsider flytte inn i nye lokaler.

- Vi dro rundt på befaring hos andre virksomheter som hadde innført aktivitesbasert kontor for å hente inspirasjon, og vi så raskt hvilke løsninger som kunne passe hos oss samt hva som passet mindre bra. Med tanke på organisasjonsutvikling er flytting blant de mest kraftfulle virkemidlene, så vi benyttet anledningen til å forme en løsning som var sammenfallende med våre forretningsmessige visjoner. Flytteprosesser er sunne. Man får ryddet opp og gjennomført revitaliserende organisasjonsendringer. En endring i omgivelsene kan utvilsomt gi synergier og borge for nytenkning, formidler Ottesen.

Bryter ned hierarki

De ønsket åpne løsninger for å skape økt fleksibilitet og optimal utnyttelse av plassen, samtidig skulle dette balanseres mot de ansattes ulike preferanser. Alle uansett stillingsnivå sitter åpent, men det er likevel mange muligheter til å variere mellom ulike arbeidssoner.

- Når det kommer til prinsippet om åpenhet så er det slik at våre ansatte også opererer med transparente kalendere, der man kan dele hva man gjør i løpet av dagen og når man er ledig for eventuelle møter. Alle har tilgang til hverandres kalendere. Dette bryter ned hierarkiske strukturer og senker terskelen for å ta kontakt med hverandre. Slike ordninger bidrar til økt fellesskapsfølelse, men samtidig stiller det individuelle krav til hvordan man sammen kan skape gode relasjoner. Hver fredag samles eksempelvis alle som ønsker å møtes i uformelle omgivelser seg i vår romslige fellessone. Jeg mener slike tiltak bidrar til et godt arbeidsmiljø og styrker vår posisjon som en attraktiv arbeidsgiver, sier hun.

Teknologisk pilotprosjekt

[img id="1"]

Med aktivitetsbaserte kontorer kan man i større grad tilpasse omgivelsene til den enkelte dags gjøremål. Det å kunne endre plassen ut fra en spesifikk aktivitet går derfor i tråd med konsulentenes varierte arbeidsdager.

- Med dette har vi gått fra kontorceller til såkalt clean desk, free seating og landskap. Behovet skreddersys enten man skal skrive en rapport, løse en problemstilling i plenum eller mingle. Vi har 200 ansatte og 165 arbeidsplasser fordelt over to etasjer. Likevel blir det aldri fullt. Det er alltid noen ute hos kunder eller på farten i andre avdelingskontorer. På starten av dagen kan man booke ønsket arbeidsflate, og man kan da også se hvem som har reservert de øvrige plassene. Gjennom et tilgangskort med personlige data kan en ytterligere få tilpasset pult og stol til ens høyde. Det skjer da automatisk alt på bookingstadiet, så når en setter seg ved den valgte plassen vil den være justert i tråd med ens kroppsmål. Arbeidsplasser man benytter mye må være ergonomiske, påpeker facility manageren.

Disse løsningene er levert av den finske interiørleverandøren Martela. PwC var pilotprosjektet deres og derfor først i Europa til å ta i bruk denne delen av deres integrerte møbelteknologi.

- For å realisere denne fleksible løsningen gjør vi det enkelt for de ansatte å ta med seg det essensielle de trenger gjennom arbeidsdagen. De har romslige garderober til rådighet og en personlig beholder de kan oppbevare det mest nødvendige i. Da vi kun har testet løsningene i rundt et halvt år er det vanskelig å si noe konkret om virkningene, men det ser ut til å ha gitt utslag på interne undersøkelser. Vi har derfor besluttet oss for å ta konseptet med videre til vårt Drammenskontor også, sier Ottesen.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen