Skal bygge 100 nye bolig på Svalbard

Skal bygge 100 nye bolig på Svalbard

Statsbygg får i oppdrag å bygge om lag 100 nye boliger på Svalbard. Nye Agder fengsel skal etableres med kapasitet for 300 plasser.

  • Bolig
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

– Vi er glade for å kunne bidra til nye boliger på Svalbard, sier Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg.

– Befolkningen har vært vitner til omfattende ødeleggelser på grunn av flere skred. Nå kan vi starte prosessen med å planlegge byggingen av nye boliger.

Boligbygging på tomtene i Gruvedalen og Nedre Skjæringa

I revidert nasjonalbudsjett 2017 foreslår regjeringen en bevilgning på 28 millioner kroner til prosjektering og grunnundersøkelser som forberedelse til boligbygging på tomtene i Gruvedalen og Nedre Skjæringa i Longyearbyen. Longyearbyen var utsatt for skred i desember 2015 og februar 2017. 11 hus og om lag 20 leiligheter er totalskadet, og flere hus og leiligheter er evakuert og tatt ut av bruk.

Statsbygg har fått i oppdrag å etablere Nye Agder fengsel med kapasitet for 300 plasser. I revidert nasjonalbudsjett er det foreslått en godkjenning av kostnadsrammen for bygging av Nye Agder fengsel, avd Froland og avd Mandal. Kostnadsrammen for Froland er 1.2 milliarder kroner og for Mandal 800 millioner kroner.

205,7 millioner kroner for Norsk helsearkiv på Tynset

I budsjettet foreslås det også å fullføre forprosjektet for rehabilitering av hovedbygget til Norges Handelshøyskole, inkludert høyblokken.

Det foreslås en godkjenning av kostnadsrammen på 205,7 millioner kroner for Norsk helsearkiv på Tynset. Denne summen inkluderer tomt og kunstnerisk utsmykning.

Stortinget behandler regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett og fatter sine vedtak i slutten av juni.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen