Sensorbasert FDV for tak

Sensorbasert FDV for tak

Det finnes stadig flere FDV-systemer på markedet. Det finnes utallige utvidelser til ERP- og CRM-systemer, små applikasjoner for nettbrett, og dedikerte fagsystemer. Aiwell Control 3000 er et dedikert fagsystem for forvaltning, drift, og vedlikehold av tak.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Løsningen har fler spesialprogrammer som kan styre og overvåke taksluk, saltak med varmekabler, og glasstak. Systemet tillater fjernstyring av anlegg via internett slik at installasjon, optimalisering, vedlikehold, oppgraderinger, og service kan følges opp.

- Det hele startet for over 20 år siden mens daglig leder Asle Johnsen jobbet for Vestfold fylkeskommune og hadde ansvar for vedlikehold av videregående skoler. I dette arbeidet avdekket han problemer med vannlekkasjer på taket om vinteren, innleder Tore Johnsen, markedssjef i Aiwell.

Problemer med innvending taknedløp

Flate tak med innvending taknedløp går inn i avløpssystemet og til frostfri grunn. Dette skaper problemer med isdannelse rundt takslukene på vinterstid.

- Da han begynte å undersøke bakgrunnen for hvorfor dette skjedde så han at det oppstod et vanntrykk på taket på vinterstid. Årsaken til dette var at det ble dannet en isring rundt takslukene. Når du kobler innvending taknedløp til avløpssystemet vil det komme varme opp i rørene. Kjernen i problematikken er at snøen som legger seg over nedløpene smelter av varmen som kommer opp. Fukten trekker seg ut i snøen og fryser til is rundt sluk. Ved væromslag vil is-ringen hindre smeltevannet i å renne fritt ned sluket. Dette fører til at taket blir satt under vann som igjen kan føre til vannlekkasjer, forteller Johnsen.

[img id="1"]

- Vi tok tak i denne problematikken og utviklet et styringssystem for å forhindre dette. Løsningen ble egenutviklet varmematte som legges rundt taksluket, i tillegg utviklet og patenterte vi et intelligent styringssystem som bestemmer når varmekabelen i varmematten skal slås på eller av. Det gjør at vi fjerner isringen på et riktig tidspunkt noe som gjør at taket er drenert til enhver tid, sier han.

- I områder med barskog eller løvskog er det også et problem med flate tak om sommeren. I tettbebygde strøk er det også ofte søppel som f.eks plastposer og annet som blåser opp på taket. Ved et regnskyll vil dette renne ned mot sluk og tette. Med vår egenutviklede vannalarm vil vi varsle om sluk tettes. Dette er kjernen i hva vi jobber med, sier han.

Jobber tett med næringen

Flate tak er utbredt på offentlige bygg og industri, men nå også i større grad på funkisbygg. Mange er skeptiske og negative til flate tak på grunn av risiko for vannlekkasjer. Med Aiwell sin løsning oppnår man tilnærmet samme sikkerhet som saltak gir.

- Stat, kommuner og industri er våre største kunder, og vi er i veldig stor grad beskrevet inn i prosjektbeskrivelser av konsulentene. De kaller det en slukvakt/vannalarm som varsler når et sluk er i ferd med å gå tett. Vi bruker varmekabler, vannsensorer, og temperaturfølere som sammen med styringssystemet innhenter data fra taket. Systemet løser is-problematikk og varsler om tette sluk. Det er kun Aiwell som har denne løsningen grunnet patentbeskyttelse, sier han.

- Ved hjelp av løsningen ivaretar vi byggherrens vedlikeholdsplikter. Det er en konstruksjonsforutsetning at taksluk skal være åpne til en hver tid. Forsikringsselskaper dekker ikke skader som oppstår på grunn av tette sluk. Det er et problem at mange ikke forstår hvilket ansvar de har for at taksluk er i orden. Løsningen ivaretar derfor byggherrenes interesser for vedlikehold av bygget, sier han.

Sender varsler på flere plattformer

Løsningen tillater varsling til flere plattformer som gir rask responstid om problemer skulle oppstå.

- Det er mange måter å motta varslene på. Det vanlige er å få varsel til styringssystemet som ofte står i et teknisk rom. Man kan også koble varslingen til SD-anlegget over modbus-protokollen. I tillegg kan man få varsler til telefoner eller PC. På denne måten har man alle muligheter til å få varslinger til relevante personer når det oppstår et problem, avslutter Johnsen.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen