Sanner fikk positive innspill om flyktningeboliger

Sanner fikk positive innspill om flyktningeboliger

Mandag 9. november hadde Statsråd Jan Tore Sanner invitert til møte om det økende behovet for boliger til flyktninger. NBBL deltok sammen med et titalls andre boligorganisasjoner. Med på møtet var også adm. dir. Johan Bruun i Boligbyggelaget USBL.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Boligbyggelagene har mulighet til å bidra

- I løpet av forrige uke gjennomførte NBBL en rask kartlegging av interesse og kapasitet blant boligbyggelagene for å bidra til et økende antall boliger til flyktninger. Selv om svarene fra lagene naturligvis varierte en del, var hovedbildet klart positivt: De fleste lag er både motivert for og har kapasitet til å bidra på dette området. Det var også NBBLs hovedbudskap på møtet med Sanner, sier avd. dir. Tore Johannesen, som var NBBLs representant på møtet.

Byggesaksprosesser må gå hurtigere

De ulike organisasjonene som deltok hadde mange forskjellige innspill å komme med, men ett tydelig budskap gikk igjen hos mange: Det er mulig å bygge boligene det er behov for til flyktningene som skal bosettes rundt omkring i landet. Men skal vi få til en rask og klar økning i byggingen, må kapasiteten og hurtigheten i plan- og byggesaksprosessen økes betraktelig. Flere var inne på at det burde vurderes innført et hurtigspor («fast-track») for behandling av denne typen byggesøknader i kommunene.

Hvilket kvalitetsnivå skal boligene bygges i?

Et tema som det var mer uenighet om, er hvor midlertidig og gjennomgangspreget boligbygging det skal legges opp til. Her var noen sterkt skeptiske til å legge seg på et annet nivå enn det dagens byggeregler legger opp til, blant annet av hensyn til etterbruken. Andre var derimot klart tilhengere av at en stor mengde «gjennomgangsboliger» må kunne underlegges et enklere regelverk enn det som er gjeldende for permanente boliger. Vektlegging av ulike hensyn her, vil nok komme til å prege debatten i tiden framover.

Boligbyggelagene bygger og forvalter

Både USBL og NBBL la i sitt fellesinnlegg vekt på boligbyggelagenes rolle som både boligutviklere og boligforvaltere. - Allerede i dag er mange boligbyggelag involvert i forvaltning av boliger for flyktninger i samarbeid med kommuner. Det er neppe noen vågal spådom at dette vil være en aktivitet som vil øke i årene framover, avslutter Tore Johannesen.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen