Samler UiB i ett system

Samler UiB i ett system

GK Norge AS skal samle alle byggene til Universitetet i Bergen (UiB) i samme styringssystem.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

UiB har i dag en bygningsmasse på nærmere 380.000 m2 fordelt på ca. 90 bygninger. SD-anleggene i disse bygningene er i stor grad fra forskjellige leverandører og fabrikat, har forskjellige brukergrensesnitt, signaler og alarmer som presenteres på operatørstasjon.

Nå ønsker universitetet å skape et enhetlig brukergrensesnitt mot alle eksisterende og fremtidige installasjoner, samtidig som eksisterende installasjoner flyttes over på en standard plattform.

Som en del av en overordnet målsetning om å effektivisere, kvalitetssikre og rasjonalisere driften av sine eiendommer, har UiB hyret inn GK for å levere et web-basert toppsystem for styre og overvåke lokale SD-anlegg.

- Dette er en stor oppgave og vil strekke seg over flere år på grunn av UiB sine begrensninger i gjennomføringskapasitet og budsjetter.  Av den grunn er det spesielt viktig å etablere en teknologiplattform som er fleksibel for tilpasning til fremtidige endringer, behov og løsninger, forteller Jan-Terje Nygaard, seksjonssjef Drift ved UiB.

I konkurranse med fem andre selskaper ble GK valgt til å samle de 90 bygningene i samme system.

- Dette er et stort og spennende prosjekt for oss i GK, og samarbeidet med UiB er allerede svært godt, sier avdelingsleder for automasjon i GK Bergen, Vidar Kristiansen.

- Valget av GK som leverandør ble gjort på bakgrunn av en grundig evaluering utført av UiBs eiendomsavdeling, innkjøpsavdelingen og konsulentselskapet COWI i fellesskap, hvor GK totalt sett ble vurdert som beste leverandør i konkurranse med fem ander selskaper, forteller Jan-Terje Nygaard.

GK er allerede i gang med første fase av prosjektet som innebærer å utvikle det visuelle uttrykket og funksjonaliteten som skal legges på Centraline Arena AX-systemet som er valgt. Fremdriftsplanen estimerer at man fullfører ti bygg/anlegg i året de neste ni årene.

- Det er automatikkutstyr fra mange forskjellige leverandører som skal kunne implementeres inn i toppsystemet. Det gjør at vi må forutse hvilke kompleksiteter vi støter på underveis i prosjektet, sier Vidar Kristiansen.

Kontrakten har en verdi på totalt 10,2 millioner kroner. Totalt setter UiB av 70 millioner kroner til satsingen på nytt SD-anlegg. Halvparten av kostnadene vil gå til etablering og programmering av toppsystem og den andre halvparten vil bli brukt til tilpassing, oppgradering og nyinstallasjon av lokal automatikk i byggene.

Enova støtter etablering av toppsystemet med inntil 6,7 millioner kroner.

Til toppen