Samler UiB i ett system

Samler UiB i ett system

GK Norge AS skal samle alle byggene til Universitetet i Bergen (UiB) i samme styringssystem.

  • FDV
Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

UiB har i dag en bygningsmasse på nærmere 380.000 m2 fordelt på ca. 90 bygninger. SD-anleggene i disse bygningene er i stor grad fra forskjellige leverandører og fabrikat, har forskjellige brukergrensesnitt, signaler og alarmer som presenteres på operatørstasjon.

Nå ønsker universitetet å skape et enhetlig brukergrensesnitt mot alle eksisterende og fremtidige installasjoner, samtidig som eksisterende installasjoner flyttes over på en standard plattform.

Som en del av en overordnet målsetning om å effektivisere, kvalitetssikre og rasjonalisere driften av sine eiendommer, har UiB hyret inn GK for å levere et web-basert toppsystem for styre og overvåke lokale SD-anlegg.

- Dette er en stor oppgave og vil strekke seg over flere år på grunn av UiB sine begrensninger i gjennomføringskapasitet og budsjetter.  Av den grunn er det spesielt viktig å etablere en teknologiplattform som er fleksibel for tilpasning til fremtidige endringer, behov og løsninger, forteller Jan-Terje Nygaard, seksjonssjef Drift ved UiB.

I konkurranse med fem andre selskaper ble GK valgt til å samle de 90 bygningene i samme system.

- Dette er et stort og spennende prosjekt for oss i GK, og samarbeidet med UiB er allerede svært godt, sier avdelingsleder for automasjon i GK Bergen, Vidar Kristiansen.

- Valget av GK som leverandør ble gjort på bakgrunn av en grundig evaluering utført av UiBs eiendomsavdeling, innkjøpsavdelingen og konsulentselskapet COWI i fellesskap, hvor GK totalt sett ble vurdert som beste leverandør i konkurranse med fem ander selskaper, forteller Jan-Terje Nygaard.

GK er allerede i gang med første fase av prosjektet som innebærer å utvikle det visuelle uttrykket og funksjonaliteten som skal legges på Centraline Arena AX-systemet som er valgt. Fremdriftsplanen estimerer at man fullfører ti bygg/anlegg i året de neste ni årene.

- Det er automatikkutstyr fra mange forskjellige leverandører som skal kunne implementeres inn i toppsystemet. Det gjør at vi må forutse hvilke kompleksiteter vi støter på underveis i prosjektet, sier Vidar Kristiansen.

Kontrakten har en verdi på totalt 10,2 millioner kroner. Totalt setter UiB av 70 millioner kroner til satsingen på nytt SD-anlegg. Halvparten av kostnadene vil gå til etablering og programmering av toppsystem og den andre halvparten vil bli brukt til tilpassing, oppgradering og nyinstallasjon av lokal automatikk i byggene.

Enova støtter etablering av toppsystemet med inntil 6,7 millioner kroner.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen