ROM Eiendom AS i leieavtale med Nasjonalt Folkehelseinstitutt

ROM Eiendom AS i leieavtale med Nasjonalt Folkehelseinstitutt

ROM Eiendom har signert leieavtale med Nasjonalt Folkehelseinstitutt i Zander Kaaes gate 7 ved Bergen stasjon. Avtalen innebærer leie av i overkant av 2.200 kvm for til sammen ca. 100 ansatte. Nybygget ligger ved byens mest sentrale kollektivknutepunkt. Nybygget vil bli klassifisert som BREEAM-NOR Very Good, har passivhus-standard og er et energiklasse A-bygg.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Nye arbeidsplasser og oppgradering rundt Bergen stasjon

[factbox id="1"]

Øvrige leietakere i bygget vil være Konkurransetilsynet med ca. 100 ansatte, KLP med ca. 160 ansatte, og Kristian Gerhard Jebsen Skipsrederi med ca. 100 ansatte.

Både det nye kontorbygget i Zander Kaaes gate 7 og konvertering av Jægergården til hotell vil bidra til en oppgradering av området. ROM Eiendom oppgraderer samtidig stasjonsbygningen for å gjøre stasjonen og området rundt mer attraktivt for reisende og byens befolkning, og for å fremheve bygningens kvaliteter.

Nybygget i Zander Kaaes gate 7 har en moderne arkitektur med stor vekt på energi og miljø gjennom riktige materialvalg og arealeffektive, fleksible og funksjonelle løsninger. Bygget vil få en tydelig identitet i bybildet samtidig som det er godt tilpasset de historiske omgivelsene. Det totale prosjektet er over syv etasjer og en underetasje.

– Vi er meget godt fornøyd med at så godt som hele nybygget nå er utleid. Etterspørselen etter sentrumsnære og miljøeffektive bygg ved kollektivknutepunkt er stor, sier Morten Austestad direktør for utvikling i ROM Eiendom.

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen