Rettet søkelyset mot smarte bygg og innovative miljøprosjekter

Rettet søkelyset mot smarte bygg og innovative miljøprosjekter

Byggherrene sine utfordringer med smarte og innovative miljøprosjekter, ble satt i fokus under arrangementet «Byggherrenes scene» som ble gjennomført for første gang på Eliaden 29. mai. Denne gangen fikk Kjeldsberg Eiendom, DNB Næringseiendom, Høegh Eiendom og Omsorgsbygg Oslo kommune stille spørsmål direkte til rådgivere og leverandører, som en etter en entret scenen og svarte på deres spørsmål.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Det ble et vellykket arrangement hvor deltagerne fikk satt seg inn i noen av de mest sentrale utfordringene vi har når vi skal bygge smarte og innovative bygg.

Kjeldsberg Eiendom og Höegh Eiendom fokuserte på nybygg og byggingen av "verdens smarteste bygg". De hadde begge interessante problemstillinger på personvernet (GDPR), hvordan sikre en minimal miljøpåvirkning når en gir alle ansatte tilgang til å styre teknikken, definisjon av smarte bygg og hvilken verdi dette har for sluttbruker.

DNB fulgte opp med utfordringer for eksisterende bygningsmasse. Hvordan skal vi gjøre eksisterende bygg smartere og når ser vi de første "førerløse byggene"

Omsorgsbygg fulgte på med utfordringer i samme spor hvor de har brukere av sine bygg som ikke ønsker eller har behov for å kommunisere med bygget.

Spørsmålene ble i tur og orden besvart av Siemens, GK Inneklima, IWMAC, Schneider, DesigniT, Defigo og Code 11.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen