Retter blikket mot Aquarama

Retter blikket mot Aquarama

Energieffektiv drift av svømmehaller kan være både utfordrende å oppnå, og vanskelig å måle. Aquarama i Kristiansand ble nominert til Årets bygg og anlegg 2013, mye på grunn av sine energieffektive løsninger.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Energiforbruket på Aquarama 

Aquarama består av flere bassenger og avdelinger, samt utebasseng. Blant disse finner vi bølgebasseng, vannsklier, surfebølge, varmebassenger og kaldkulper. Det kan være utfordrende å gjøre driften av et slikt anlegg så energieffektiv som mulig. Magnhild Kallhovd er energirådgiver i Asplan Viak*, og har jobbet med oppfølging av energiforbruket på Aquarama. Hun forteller om hvordan de oppnådde høy energieffektivitet.

- Det er viktig med effektiv gråvannsutvinning og gode løsninger for gjenvinning av varme for avfukting. Det forsvinner mye energi fra badeanlegget via fuktig i luft dersom man ikke har gode nok gjenvinningsfunksjoner for dette, forteller Kallhovd til Eiendomsforvaltning.

- Du kan ha ferdiglagde avfuktingsaggregater, men det er ikke alltid disse klarer å gjenvinne all varmen fordi de er koblet til kun ett basseng. Det å ha en gjenvinningskrets, slik at man kan utnytte varmegjenvinningen fra et avfuktningsaggregat et annet sted i badet, har gitt gode resultater.

Kallhovd forteller at det da er viktig at temperaturen i gjenvinningskretsen ikke er for høy. Varmepumpene i standard avfuktingsaggregater kan ikke avgi varme ved for høye temperaturer. Da slår de seg av, og energieffektiviteten blir markant lavere.

- På Aquarama er det også blant annet et vanngjenvinningsanlegg hvor filterspylevannet renses og brukes om igjen, så i tillegg er det varmegjenvinning fra dusjvannet, forteller hun.

- Det er også god standard på bygget. Dette er viktig for energieffektiviteten at bygget er godt og tett, men dette er også viktig for å unngå skader på bygningskonstruksjonen.

Utendørsbassenger må behandles riktig

En energityv i svømmeanlegg er utebassengene. Disse er det svært viktig å dekke til eller tappe ned når de ikke er i bruk.

- Vi har sett eksempler på at det har blitt installert bassengdekker som ikke har tålt klima- og vindforhold. De har rett og slett blåst av. Dette gjør at man taper store mengder energi på oppvarming, forteller Kallhovd. 

Driftspersonellet må læres opp

En viktig faktor for å opprettholde energieffektiviteten er at driftspersonellet sitter med riktig kompetanse. De må kunne se dersom noe ikke fungerer som det skal, og vite hvordan det kan løses.

Et badeanlegg er komplekst. Det kan ofte føre til frustrasjon og energitap dersom driftspersonalet får overlevert et anlegg som er for komplisert. Uten opplæring på hva de må følge med på kan dette få store konsekvenser for energieffektiviteten i anlegget.

- Vi har sett et eksempel på et anlegg der avfuktningen ikke fungerte som den skulle, og luften ble for tørr. Da valgte personalet å slå av kjølekretsen i ventilasjonsaggregatet som behandlet den fuktige luften. Men da fungerer ikke varmegjenvinningen som den skal, noe som gjør at man mister fryktelig mye energi, forteller Kallhovd.

- Vi har også sett at temperaturen i en gjenvinningskrets ble dimensjonert litt for høyt, noe som gjorde at den ikke fungerte etter hensikten og varmegjenvinningen ble lavere enn nødvendig.

Ingen TEK for svømmehall  

Det finnes per i dag ingen bygningskategori i TEK for badeanlegg eller svømmehaller. Det nærmeste en kommer blir idrettsbygg, som skiller seg veldig fra badeanlegg når det gjelder energibruk. Derfor har ikke badeanlegg noen energiramme å forholde seg til.

- Det som er utfordrende med badeanlegg og energiforbruk er at det varierer ekstremt basert på faktorer som besøkstall, areal på vannoverflate, og om du har utebasseng og attraksjoner. Det ville være veldig utfordrende å sette en grense som skal gjelde alle typer anlegg.

Behov for retningslinjer for energimåling

Kallhovd forteller at det er behov for retningslinjer på hvordan energibruk i badeanlegg skal måles, for å sammenligne de ulike anleggene.

- Sånn som det er i dag har man tall for energibruk for forskjellige anlegg, men tallene er målt forskjellig. Aquarama for eksempel, holder til i et bygg hvor det også er hotell og treningssenter. For tappevann kan du ikke skille hva som går til badeanlegget og hva som går til hotell- og treningssenterdelen. Det gir en usikkerhet i tallene og du må gjøre antagelser for beregningene, forteller Kallhovd.

- Dette er en utfordring jeg har inntrykk av at man finner i mange bad, særlig der bygget har flere funksjoner en bare badeanlegg. Da er det vanskelig å si hvor mye badeanlegget bruker på energi, og det blir vanskelig å sammenligne de forskjellige anleggene, avslutter Magnhild Kallhovd til Eiendomsforvaltning.

 

*Magnhild Kallhovd har nå begynt i ny jobb i Undervisningsbygg KF.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen