Rekordsalg for OBOS

Rekordsalg for OBOS

OBOS-konsernet solgte i fjor 4541 nye boliger til en verdi av 16,618 milliarder kroner i Skandinavia, og OBOS befester dermed stillingen som en av Nordens ledende boligutviklere.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

I Oslo kan boligsalget og boligproduksjon økes betydelig i 2017, men det avhenger i stor grad av Oslo kommune.

En del av boligprosjektene utvikles i samarbeid med andre aktører, og den verdimessige andelen (netto salg) for OBOS er på 3925 boliger – mot 3432 boliger i 2015. Netto salgsverdi var 14,041 milliarder kroner. Antall boligsalg var 16 prosent høyere enn i 2015.

OBOS-konsernet igangsatte hele 4109 boliger i fjor, hvorav OBOS sin andel utgjorde 3665 netto. Det ble i 2016 ferdigstilt 3359 boliger, hvorav OBOS sin andel utgjorde 2943 boliger.

OBOS-konsernet hadde ved årsskiftet under produksjon 4963 boliger, hvorav OBOS sin andel utgjorde 4169 boliger. Salgsgraden for boliger under produksjon var på 86 prosent.

– Skal vi dekke den store etterspørselen etter bolig både i Norge og Sverige, er jobb nummer én i 2017 å få frem og få lagt ut for salg flere nye boligprosjekter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Planlegger 1500-2000 boliger i Oslo – må ha kommunal drahjelp

OBOS med partnere har de siste tre årene investert ca. seks milliarder kroner i nye tomter for å møte etterspørselen i et brennhett boligmarked i Oslo. Flere store prosjekter ble salgsstartet høsten 2016, og flere kommer i 2017.

– I Oslo planlegger OBOS salgsstart for 1500-2000 boliger i 2017. Det endelige tallet avhenger særlig av kommunal saksbehandling både av utbyggingsavtaler og reguleringsplaner for flere store boligprosjekter på Vollebekk, Frysja, Bogerud og Majorstuen. I tillegg utfordrer vi kommunen til å se på potensialet for å øke utnyttelsen på Ulven raskt, slik at vi kan komme gang med salget her allerede i 2017, sier Kjørberg Siraj.

– 2017 er også et viktig år angående avtaleverk rundt realisering av Fornebubanen samt vedtak for Bærum kommunes reviderte plan for Fornebu. Dersom disse planene kommer på plass i løpet av året, forventer vi også en betydelig økning i boligsalget på Fornebu fra 2017 og utover, uttaler konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen