Rekordsalg for OBOS

Rekordsalg for OBOS

OBOS-konsernet solgte i fjor 4541 nye boliger til en verdi av 16,618 milliarder kroner i Skandinavia, og OBOS befester dermed stillingen som en av Nordens ledende boligutviklere.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

I Oslo kan boligsalget og boligproduksjon økes betydelig i 2017, men det avhenger i stor grad av Oslo kommune.

En del av boligprosjektene utvikles i samarbeid med andre aktører, og den verdimessige andelen (netto salg) for OBOS er på 3925 boliger – mot 3432 boliger i 2015. Netto salgsverdi var 14,041 milliarder kroner. Antall boligsalg var 16 prosent høyere enn i 2015.

OBOS-konsernet igangsatte hele 4109 boliger i fjor, hvorav OBOS sin andel utgjorde 3665 netto. Det ble i 2016 ferdigstilt 3359 boliger, hvorav OBOS sin andel utgjorde 2943 boliger.

OBOS-konsernet hadde ved årsskiftet under produksjon 4963 boliger, hvorav OBOS sin andel utgjorde 4169 boliger. Salgsgraden for boliger under produksjon var på 86 prosent.

– Skal vi dekke den store etterspørselen etter bolig både i Norge og Sverige, er jobb nummer én i 2017 å få frem og få lagt ut for salg flere nye boligprosjekter, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Planlegger 1500-2000 boliger i Oslo – må ha kommunal drahjelp

OBOS med partnere har de siste tre årene investert ca. seks milliarder kroner i nye tomter for å møte etterspørselen i et brennhett boligmarked i Oslo. Flere store prosjekter ble salgsstartet høsten 2016, og flere kommer i 2017.

– I Oslo planlegger OBOS salgsstart for 1500-2000 boliger i 2017. Det endelige tallet avhenger særlig av kommunal saksbehandling både av utbyggingsavtaler og reguleringsplaner for flere store boligprosjekter på Vollebekk, Frysja, Bogerud og Majorstuen. I tillegg utfordrer vi kommunen til å se på potensialet for å øke utnyttelsen på Ulven raskt, slik at vi kan komme gang med salget her allerede i 2017, sier Kjørberg Siraj.

– 2017 er også et viktig år angående avtaleverk rundt realisering av Fornebubanen samt vedtak for Bærum kommunes reviderte plan for Fornebu. Dersom disse planene kommer på plass i løpet av året, forventer vi også en betydelig økning i boligsalget på Fornebu fra 2017 og utover, uttaler konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj i OBOS.

Til toppen