Rekordsalg for OBOS-konsernet

Rekordsalg for OBOS-konsernet

OBOS-konsernet har i 1. kvartal 2017 solgt til sammen 1074 boliger til en samlet salgsverdi på 4 milliarder kroner. Tilsvarende i 2016 var 994 boliger og en salgsverdi på 3,4 milliarder kroner.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Boligsalget fordelte seg geografisk med 605 boliger i Norge og 469 boliger i Sverige. Korrigert for samarbeidsprosjekter var boligsalget samlet 950 boliger til en salgsverdi på 3,34 milliarder kroner.

Klart å øke boligsalget vesentlig

-Det gode boligmarkedet fortsetter. Spesielt er det grunn til å fremheve Block Watne som har solgt 261 boliger i år mot 185 boliger i Q12016. Gjennom målrettet satsing på attraktive småhusområder til fornuftige priser i randsonen rundt de største byene har man klart å øke boligsalget vesentlig. Det svenske boligmarkedet utenom storbykjernene er også svært godt, noe som gjør at vi har solgt 469 boliger mot 378 i Q1 2016. Her skal vi investere kraftig i 2017, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS-konsernet igangsatte 802 (648 netto) boliger og ferdigstilte 577 (497 netto) boliger. Til sammen har konsernet 5 219 (4 367 netto) boliger under produksjon til en samlet omsetningsverdi på 20,7 milliarder kroner. Salgsgraden er 87,3% (88,0% netto).

Hett Oslo-marked

OBOS-konsernet vil i løpet av 2017 starte salg av flere større utbyggingsområder i Oslo som Frysja, Vollebekk og Ulven samt igangsette bygging på store prosjekter i Nydalen, Kværnerbyen, Røa og Løren. Vi forventer også planavklaring på flere andre store prosjekter blant annet på Bogerud og Majorstua i løpet av første halvår. Det vil sikre en solid tilførsel av nye boliger i et fortsatt hett Oslo-marked.

-Vi merker selvsagt at bankene har strammet inn utlånspraksis i Oslo. Men vi tror kombinasjonen av gunstig fellesfinansiering gjennom borettslag, svært attraktive prosjekter og et tett samarbeid om kundefinansiering med OBOS-banken vil gjøre oss i stand til å dekke den etterspørselen vi ser fortsatt er sterkt til stede hos dem som kjøper for å bo, uttaler Siraj.

MILJØBYGG/22. mai 2018

Skal bygge Lillestrøms mest miljøvennlige boligprosjekt

Skanska har høye miljøambisjoner for boligprosjektet Aveny Vest, og prosjektet skal sertifiseres etter BREEAM-NOR. Prosjektet vil bestå av 176 selveierleiligheter fordelt på tre selvstendige bygg med svært god beliggenhet i hjertet av Lillestrøm. Les hele saken

Til toppen