Rekordsalg for OBOS-konsernet

Rekordsalg for OBOS-konsernet

OBOS-konsernet har i 1. kvartal 2017 solgt til sammen 1074 boliger til en samlet salgsverdi på 4 milliarder kroner. Tilsvarende i 2016 var 994 boliger og en salgsverdi på 3,4 milliarder kroner.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Boligsalget fordelte seg geografisk med 605 boliger i Norge og 469 boliger i Sverige. Korrigert for samarbeidsprosjekter var boligsalget samlet 950 boliger til en salgsverdi på 3,34 milliarder kroner.

Klart å øke boligsalget vesentlig

-Det gode boligmarkedet fortsetter. Spesielt er det grunn til å fremheve Block Watne som har solgt 261 boliger i år mot 185 boliger i Q12016. Gjennom målrettet satsing på attraktive småhusområder til fornuftige priser i randsonen rundt de største byene har man klart å øke boligsalget vesentlig. Det svenske boligmarkedet utenom storbykjernene er også svært godt, noe som gjør at vi har solgt 469 boliger mot 378 i Q1 2016. Her skal vi investere kraftig i 2017, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

OBOS-konsernet igangsatte 802 (648 netto) boliger og ferdigstilte 577 (497 netto) boliger. Til sammen har konsernet 5 219 (4 367 netto) boliger under produksjon til en samlet omsetningsverdi på 20,7 milliarder kroner. Salgsgraden er 87,3% (88,0% netto).

Hett Oslo-marked

OBOS-konsernet vil i løpet av 2017 starte salg av flere større utbyggingsområder i Oslo som Frysja, Vollebekk og Ulven samt igangsette bygging på store prosjekter i Nydalen, Kværnerbyen, Røa og Løren. Vi forventer også planavklaring på flere andre store prosjekter blant annet på Bogerud og Majorstua i løpet av første halvår. Det vil sikre en solid tilførsel av nye boliger i et fortsatt hett Oslo-marked.

-Vi merker selvsagt at bankene har strammet inn utlånspraksis i Oslo. Men vi tror kombinasjonen av gunstig fellesfinansiering gjennom borettslag, svært attraktive prosjekter og et tett samarbeid om kundefinansiering med OBOS-banken vil gjøre oss i stand til å dekke den etterspørselen vi ser fortsatt er sterkt til stede hos dem som kjøper for å bo, uttaler Siraj.

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen