Selv om priser på boliger og hytter på kort sikt både kan gå opp og ned, har det å kjøpe eiendom vist seg som en god investering.
Selv om priser på boliger og hytter på kort sikt både kan gå opp og ned, har det å kjøpe eiendom vist seg som en god investering. (Bilde: Krogsveen)

Prisnedgang til tross; Bolig og hytter verdsatt til 8.000 milliarder i Norge

Selv om priser på boliger og hytter på kort sikt både kan gå opp og ned, har det å kjøpe eiendom vist seg som en god investering. Basert på Eiendomsverdi sine beregninger viser vi her nettoverdier i hvert fylke og område hvor Krogsveen selger eiendommer. Vedlagte oversikter skulle gi et godt bilde på de store verdiene som er nedsyltet i norske hjem og hytter.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Store boligverdier i Oslo

En oppdatert oversikt over eiendomsverdiene i Oslo viser at boligeierne har 1 566 milliarder kroner nedsyltet i sine eiendommer i hovedstaden.

Krogsveens samarbeidspartner Eiendomsverdi, som lager den månedlige boligprisstatistikken, har nylig oppdatert sin oversikt over alle boliger (vel 2 millioner enheter) og hytter (vel 400 000 enheter) i landets kommuner, og deretter anslått eiendommenes verdi basert på den siste tids omsetninger i det lokale markedet. Samlet verdi for landet sett under ett har passert 8 000 milliarder kroner og ligger dermed på nivå med Statens Pensjonsfond Utland - oljefondet - som nå ved inngangen til november passerte 8 200 milliarder kroner.

Store nettoverdier som er samlet i eiendom

På tross av at husholdningene i Oslo har en gjeld på 496 milliarder kroner, er det store nettoverdier som er samlet i eiendom i byen. Med 1 566 milliarder kroner i eiendomsverdier utgjør egenkapitalen 1 070 milliarder kroner eller 68 prosent, i tillegg til at mange Oslo-folk har verdifulle hytter i andre fylker. Mange av innbyggerne sparer til pensjon gjennom arbeidsgiverens ordninger, men det er liten tvil om at den viktigste pensjonssparingen skjer gjennom egen eiendom, nedbetaling av gjeld på boligen i tillegg til at noen har «pæ’eng» på bok selv om banksparingen blir en liten størrelse i denne sammenheng. Oslofolks bankinnskudd er på 201 milliarder kroner, og utgjør dermed bare 13 prosent av markedsverdiene på boligene.

Selv om priser på boliger og hytter på kort sikt både kan gå opp og ned, har det å kjøpe eiendom vist seg som en god investering. Det å etablere et hjem og ha en tilhørighet kan ikke omregnes i penger. Men også som finansiell investering, er det vanskelig å finne et bedre «verdipapir» som sikrer realverdier og gir god beskyttelse mot inflasjon når man ser investeringen over en lengre periode.

*) Beregningene av eiendomsverdier er gjennomført av selskapet Eiendomsverdi pr september 2017. Anslag på husholdningenes gjeld og innskudd er basert på SSB’s fylkesstatistikk pr 31. desember 2016 og oppdatert med den nasjonale veksten i husholdningenes gjeld/innskudd fra årsskiftet til og med august 2017.

**) Ikke med: Gårdsbruk, aksje- og obligasjonsleiligheter, hybelhus eller næringseiendom som inneholder boenheter.

Til toppen