Prisen på borettslagsboliger økte 1,4 prosent

Prisen på borettslagsboliger økte 1,4 prosent

NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en økning på 1,4 prosent fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2017. Prisene på borettslagsboliger holder seg fremdeles på et høyt nivå når de nå ligger 8,5 prosent over prisene i 2. kvartal 2016. Gjennomsnittlig totalpris for en borettslagsbolig er kr 2 710 000.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Boligprisveksten flater ut

- NBBLs tidligere prognoser med en utflating i løpet av året, stadfestes så langt ved tallene som presenteres for 2. kvartal 2017. Ytterligere rentekutt virker usannsynlig. Dessuten fører innstramming i boliglånsforskriften, lavere befolkningsvekst og økning i boligbyggingen til et mer balansert marked, sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.

Vekst i vest og fall i Oslo

Etter flere kvartaler med liten vekst eller fall i vest, erstattes det nå i all hovedsak av prisvekst. Prisene i Stavanger øker, mens vi har et prisfall i Oslo. De regionale forskjellene minsker.

-  Svakere prisutvikling i det siste har ført til spekulasjoner om en kraftig korreksjon, spesielt i Oslo. Jeg tror ikke den risikoen er reell før eventuelt både renten og arbeidsledigheten øker, sier Eek i NBBL.

NBBL forventer dempet prisutvikling i 2017

Ved inngangen til året forventet NBBL en dempet prisutvikling i 2017. Det holder vi fremdeles fast på av følgende årsaker:

  • Ytterligere rentekutt virker usannsynlig
  • Boligbyggingen har ikke vært høyere siden tidlig på 80-tallet
  • Befolkningsveksten avtar
  • Bankenes utlånspolitikk er mer konservativ
  • Boligprisene er historisk høye sammenlignet med byggekostnader og inntekt
  • Husholdningens gjeldsbelastning er rekordhøy

NÆRINGSBYGG/ 3. oktober 2018

Byggestart i 2019 for Økernsenteret

Det har vært skrevet og sagt mye om det nye Økernsenteret, det har vært diskutert og vraket forskjellige navn, og mye annet. Slik sett skiller det seg ikke mye fra andre store byggeprosjekter i Oslo. Men nå begynner det å bli alvor. Byggestart blir 2019. Les hele saken

BOLIGMARKED/ 1. oktober 2018

Nye boligannonser på FINN.no i dag

Boligannonsene på FINN blir endret etter anbefaling fra Eiendom Norge i samråd med Forbrukertilsynet og FINN. Ifølge Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør for FINN eiendom, og Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, er målet at den nye annonsen skal gjøre det enklere for boligkjøper å innhente all tilgjengelig informasjon om boligen. Les hele saken

Til toppen