Prisen på borettslagsboliger økte 1,4 prosent

Prisen på borettslagsboliger økte 1,4 prosent

NBBLs prisstatistikk for borettslagsboliger viser en økning på 1,4 prosent fra 1. kvartal 2017 til 2. kvartal 2017. Prisene på borettslagsboliger holder seg fremdeles på et høyt nivå når de nå ligger 8,5 prosent over prisene i 2. kvartal 2016. Gjennomsnittlig totalpris for en borettslagsbolig er kr 2 710 000.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Boligprisveksten flater ut

- NBBLs tidligere prognoser med en utflating i løpet av året, stadfestes så langt ved tallene som presenteres for 2. kvartal 2017. Ytterligere rentekutt virker usannsynlig. Dessuten fører innstramming i boliglånsforskriften, lavere befolkningsvekst og økning i boligbyggingen til et mer balansert marked, sier Thor Eek, adm. direktør i NBBL.

Vekst i vest og fall i Oslo

Etter flere kvartaler med liten vekst eller fall i vest, erstattes det nå i all hovedsak av prisvekst. Prisene i Stavanger øker, mens vi har et prisfall i Oslo. De regionale forskjellene minsker.

-  Svakere prisutvikling i det siste har ført til spekulasjoner om en kraftig korreksjon, spesielt i Oslo. Jeg tror ikke den risikoen er reell før eventuelt både renten og arbeidsledigheten øker, sier Eek i NBBL.

NBBL forventer dempet prisutvikling i 2017

Ved inngangen til året forventet NBBL en dempet prisutvikling i 2017. Det holder vi fremdeles fast på av følgende årsaker:

  • Ytterligere rentekutt virker usannsynlig
  • Boligbyggingen har ikke vært høyere siden tidlig på 80-tallet
  • Befolkningsveksten avtar
  • Bankenes utlånspolitikk er mer konservativ
  • Boligprisene er historisk høye sammenlignet med byggekostnader og inntekt
  • Husholdningens gjeldsbelastning er rekordhøy

BOLIGMARKED/12. juli 2018

Stigende boligpriser og høy aktivitet

Etter et svakt 2017 har boligmarkedet igjen tatt fart og vist en sterk utvikling gjennom første halvår 2018. Prisene har vært stigende - mest der de falt mest i fjor, og omsetningen har vært rekordhøy mange steder i landet. Vi tror at det aktive markedet vil vedvare i andre halvår, sier administrerende direktør Johan J. Laugen. Noe lavere prisvekst må man forvente som normalt for høsten, men vi har ingen tro på dommedagsprofetiene som det har vært mange av den senere tid. Les hele saken

Til toppen