Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre

Positiv utvikling for Olav Thon Gruppens kjøpesentre

Omsetningstallene for 2016 viser at det var et bra år for norske og svenske kjøpesentre i Olav Thon Gruppen. Grensehandelen i Sverige er fortsatt i positiv utvikling, og svekket norsk økonomi påvirker ikke nordmenns handlevaner i stor grad.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

Ved årsskiftet hadde Olav Thon Gruppen 100 kjøpesentre i Norge, og av disse er 71 hel- eller deleide. De resterende 29 sentrene forvaltes av gruppen. I 2016 drev konsernet 7 av de 10 største kjøpesentrene i Norge, og 9 av de 15 største.

Økning på 3,0%

Totalomsetningen i Norge oppnådde en økning på ca. 3,0 %, tilsvarende NOK 1.960 mill. fra 2015 og endte på totalt NOK 66.284 mill. Korrigert for utvidelser og sentre under ombygging, anslås økningen på sammenlignbare arealer å være ca. 2,7 %.

– Kjøpesenteromsetningen hadde en litt treg start i 2016, men har i årets tre siste kvartal utviklet seg jevnt over positivt, sier konserndirektør for eiendom i Olav Thon Gruppen, Tron Harald Bjerke.

[factbox id="1"]

Julehandelen økte i 2016

Handelen i desember, julehandelen, økte med 1,9 %. Tallene var svake for første del av desember, etter en svært god avslutning på november som i stor grad skyldes Black Friday-handelen. Økningen i november var 8,4 %. Dette gir en gjennomsnittlig økning for november og desember på 4,4 %.

– Norsk økonomi har også i 2016 svekket seg videre som følge av fortsatt lav oljepris. Arbeidsledigheten er fortsatt nokså høy og folk flest er mer usikker på sin egen fremtidige økonomi da også teknologiendringer har medført en nedgang i antall arbeidsplasser i mange bransjer over hele Norge. Til tross for dette, så har ikke norsk detaljhandel vært særlig påvirket. I tidligere år med svak norsk økonomi og usikkerhet, har vi heller ikke sett svekkelser i detaljhandelen. Vi ser derfor for oss en forsiktig positiv utvikling i norsk detaljhandel i 2017, sier Tron Harald Bjerke.

Investeringer og utvidelser

Olav Thon Gruppen har i 2016 investert betydelig innen kjøpesentersektoren. Foruten kjøpet av Åsane Storsenter i Bergen, ble det utført store investeringer i eksisterende sentre. I juni ble siste utbyggingsetappe ved Sartor Storsenter ferdig, og større utbyggingsprosjekter ble startet på Amfi Moa, Jessheim Storsenter, Amfi Kanebogen og et kombiprosjekt ved Storo Storsenter i Oslo. Utvidelse av Lagunen Storsenter starter opp i januar 2017.

– Vi ser også i år at sentre ferdigstilt i 2015 eller 2016 har hatt store positive tall, blant annet Sartor Storsenter, Amfi Orkanger, Romerikssenteret og Amfi Nordfjord, sier Bjerke.

– I 4. kvartal kjøpte vi Åsane Storsenter i Bergen. Våre forvaltede sentre Amfi Farsund og Amfi Skansen i Sandnessjøen sto ferdigbygget, og Amfi Nordfjord ble betydelig utvidet i 2016. Lørenskog Storsenter og Østfoldhallene oppnådde begge en omsetning på én milliard kroner for første gang, sier Tron Harald Bjerke.

God omsetningsutvikling i Sverige

De svenske kjøpesentrene omsatte totalt for SEK 12.909 mill., en økning på SEK 102 mill. Dette utgjør +0,8 %.

– Grensehandelsentrene har hatt en økning på totalt 2,9 %, og Charlottenbergs Shoppingcenter fremhever seg med en økning på 8,9 %. Den norske kronen har styrket seg nokså mye i 2. halvår og det har medført en god omsetningsøkning i denne perioden. Uavhengig av kronekurs er grensehandelen betydelig og det er fortsatt store prisforskjeller i de fleste varegrupper, sier Bjerke.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen