Politikk for førstgangskjøpere

Politikk for førstgangskjøpere

- Vi må sørge for at unge også i fremtiden skal kunne kjøpe egen bolig, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

- Jeg er bekymret for at de strenge kravene i boliglånsforskriften kan svekke unge nordmenns mulighet til å del i den norske boligmodellen, sier Dreyer i forkant av Eiendom Norge og Huseiernes Landsforbunds boligdebatt om unge i boligmarkedet på Arendalsuka den 15. august 2017, hvor blant andre statsråd Jan Tore Sanner (H) og Marianne Martinsen (Ap) deltar.

I en bloggpost utdyper Dreyer sine synspunkter:

"Egen bolig er et velferdsgode på linje med arbeid og helse, og befolkningen i land med en høy andel boligeiere har høyere snittformue enn land med lav andel boligeiere.

Å undergrave den norske boligmodellen, og å svekke unges mulighet til å kjøpe egen bolig gjennom strenge lånekrav, er med andre ord svært uklokt både for samfunnet og den enkelte", skriver Dreyer.

Rammer førstegangskjøpere

- Etter innstrammingen av boliglånsforskriften er det blitt mer krevende for unge med fast jobb uten tilleggsikkerhet å få lån, sier Dreyer.

- Særlig 5-ganger inntekt-kravet i boliglånsforskriften rammer førstegangskjøpere, og med et normalt studielån vil eksempelvis en sykepleier med snittlønn på omlag 500 000 kunne låne cirka 2,2 millioner til bolig. Slik boligprisene har utviklet seg mange steder i Norge gir ikke det mye bolig for pengene, og det selv om boligprisene nå har falt noe i Oslo.

Selv om han støtter en boliglånsforskrift, mener Dreyer det er mulig å tenke mer kreativt både i og utover boliglånsforskriften med politikk rettet direkte mot førstegangskjøpere.

Tiltak for førstegangskjøpere

- Av lån som avviker fra boliglånsforskriften (10 prosent på landsbasis, 8 prosent i Oslo) kan en viss andel av disse lånene øremerkes førstegangskjøpere. Dette vil sikre muligheten for flere unge å komme inn i markedet, sier Dreyer.

[img id="1"]

- Dessuten kan en egen låneordning for unge i etableringsfasen hjelpe de med vanlige inntekter som i dag faller utenfor ordinære boliglån. Ordningen kan etableres i kombinasjon med fast rente, som er lite brukt. Dagens retningslinjer stiller krav til at låntager skal tåle en renteøkning på inntil fem prosent. Det er unødvendig hvis låntager binder renten i for eksempel ti år, forteller Dreyer.

Et annet tiltak som vil gjøre boligene billigere og innebære en forenkling er fjerning eller reduksjon av dokumentavgiften.

- En reduksjon av den forhatte dokumentavgiften vil dempe prisnivået for førstegangskjøpere, enten ved at den fjernes i sin helhet eller ved at det innføres ett bunnfradrag i beregningsgrunnlaget. Det vil gjøre de rimeligste boligene billigere, og i så måte lette prispresset for førstgangskjøpere, sier Dreyer.

- Det er viktig for stabiliteten i norsk økonomi at gjeldsveksten ikke er for stor. Men det er også viktig for fremtidige generasjoner både for dem selv og samfunnsøkonomien at de får ta del i velferdsgode nummer en, nemlig egen bolig, avslutter Dreyer.

NÆRINGSBYGG/14. august 2018

Bygger stort næringsbygg i København

Veidekkes danske datterselskap Hoffmann A/S har inngått kontrakt med KLP Ejendomme A/S om å oppføre et nytt kontorbygg i København. Kontrakten er en totalentreprise til en verdi av om lag én milliard danske kroner. Dette er Hoffmanns største enkeltprosjekt noensinne hva gjelder både kontraktsum og antall kvadratmeter. Bygget er planlagt ferdigstilt i 2021. Les hele saken

EIENDOM/ 3. august 2018

Profier kjøper boligprosjekt av Det Norske Veritas

Det Norske Veritas Eiendom AS har i nærmere 15 år jobbet med reguleringen av et leilighetsprosjekt på sin eiendom på Høvik med en fantastisk beliggenhet rett på oversiden av Veritas-senteret. Nå er prosjektet solgt til boligutvikleren Profier. Kjøpet omfatter omtrent 10 mål som kan utvikles til ca. 55 leiligheter. Med kjøpet følger flere påstående vernede eiendommer fra Høvik Verk perioden, blant annet en 8 mannsbolig, to sveitservillaer og en tidligere turnhall. Les hele saken

Til toppen