Oslo Areal tilslutter seg De 10 strakstiltakene

Oslo Areal tilslutter seg De 10 strakstiltakene

Oslo Areal har nå også tilsluttet seg De 10 strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Veikartet staker ut kursen for bygg- og eiendomsnæringen, slik at byggsektoren bidrar til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050.

Motta nyhetsbrev fra Eiendomsforvaltning

I 2016 presenterte Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom sitt veikart mot det grønne skifte. Veikartet er ment som en anbefaling til norske eiere og forvaltere av yrkesbygg om hvilke valg de bør gjøre på kort og lang sikt for at eiendomssektoren skal bidra til et bærekraftig samfunn i 2050.

Internasjonale miljømål i 2050

Veikartet inneholder konkrete tiltak som byggeiere kan sette i gang med umiddelbart, for å bidra til at Norge oppfyller våre nasjonale og internasjonale miljømål i 2050. Strakstiltakene omfatter både nybygg og eksisterende bygningsmasse, og det er mye som både kan og bør startes opp nå.

Oslo Areal er 12. selskap i rekken av sentrale selskaper som har tilsluttet seg strakstiltakene. Tidligere har Avantor, Storebrand, Undervisningsbygg, Entra, Omsorgsbygg, KLP Eiendom, ROM Eiendom, DNB Næringseiendom, Aspelin Ramm, Höegh Eiendom og Ticon Eiendom tilsluttet seg.

I gang med implementeringen av tiltakene

- Det er både naturlig og inspirerende for oss å tilslutte oss de 10 strakstiltakene til Grønn Byggallianse og Norsk Eiendom i Eiendomssektorens veikart mot 2050. Vi er allerede godt i gang med implementeringen av tiltakene, sier administrerende direktør i Oslo Areal, Mona Ingebrigtsen.

Eiendomsselskapet har som mål å være en miljøbevisst samarbeidspartner for dagens og morgendagens leietakere.

Til toppen